Voz Pro Copy

Bạn muốn copy tất cả ảnh trong quote? Muốn copy thread hay nhưng lên hình trông như Trang Hạ vì không copy được format? Thất vọng vì server của thím Tủ? Hãy cài script này để giải quyết mọi vấn đề trên :D

Author
BiBanXCaiNick
Daily installs
0
Total installs
16
Ratings
0 0 0
Version
1.1.0
Created
2017-06-28
Updated
2017-06-28
License
N/A
Applies to

You can also try these related scripts: