Douban library helper for Guangzhou Daxuecheng

add library collections in Guangzhou Daxuecheng on douban website