WykopBingo!

Graj znaleziskami w Bingo na Wykopie

// ==UserScript==
// @name    WykopBingo!
// @namespace  Wykop scripts
// @description Graj znaleziskami w Bingo na Wykopie
// @include   *://www.wykop.pl/link/*
// @version   0.86a
// @grant    GM_xmlhttpRequest
// @author   Orlin
// ==/UserScript==

// linijka poniżej na potrzeby skryptozakładki, pamiętaj tylko o usunięciu pozostałych komentarzy zaczynających się od //
//javascript:function GM_xmlhttpRequest(a){ alert('Wersja skryptozakładkowa na razie nie potrafi łączyć się z serwerem, więc nie prześle poniższego żądania:\n'+JSON.stringify(a));}; 
/**
 * Wartości pól planszy do gry w WykopBingo!
 */
var boardSquares = [
 'IDIOTA NA DRODZE',
 'IMIGRANCI',
 'JAK XYZ TRAKTUJE KLIENTÓW',
 'PLANETA PODOBNA DO ZIEMI',
 'SKRADZIONO SAMOCHÓD / ROWER',
 'MARIUSZ MAX KOLONKO',
 'AFERA NA WYKOPIE',
 '"POLSKIE OBOZY" W ZACHODNICH MEDIACH',
 'ISLAM',
 'ARTYKUŁ O TESLI',
 'PRZEŁOMOWY WYNALAZEK POLAKÓW',
 'KOTY',
 '[W]',
 'ELON MUSK',
 'KORWIN',
 'A.M.A.',
 'VIKTOR ORBAN',
 'BATERIE NOWEJ GENERACJI',
 'GRAFEN',
 'KWOTA WOLNA OD PODATKU',
 'LEK NA RAKA',
 'KONTROWER-\nSYJNY POMYSŁ RZĄDU/UE',
 'NOWE ŹRÓDŁO ENERGII',
 'OKRADŁ GO ZUS / KOMORNIK',
 'AMERYKAŃSCY NAUKOWCY ODKRYLI'
];

var zalogowany = false;
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Dodaje przycisk gry WykopBingo! do przycisków w formularzu komentarza
 */
function addBingoButton()
{
  var bb = document.createElement('a');
  bb.className = 'button bingoButton';
  /*  bb.innerHTML='▦';*/
  bb.innerHTML = '⌧';
  bb.title = 'WykopBingo!';
  bb.onclick = function () {
   playBingo(this);
  };
/*  var bbb = JSON.parse(JSON.stringify(bb));*/
  var bbb = bb.cloneNode(true);
  bbb.onclick = function () {
   playBingo(this);
  };

 var survButt = document.getElementsByClassName('button openAddSurveyOverlay');
 if(survButt.length > 0)
 {
  survButt[0].parentNode.insertBefore(bb, survButt[0].nextSibling);
  zalogowany = true;
 }
 else
 {
  zalogowany = false;
 }
 var navbar = document.getElementsByClassName('nav fix-b-border');
 if(navbar.length > 0)
 {
  navbar[0].insertBefore(bbb, navbar[0].firstChild);
 }
 else
 {
  alert('Skrypt(ozakładka) działa poprawnie tylko na stronach ze znaleziskami @ wykop.pl.');
 }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Tworzy/pokazuje okienko z planszą gry
 * @param {DOM element reference} buttonNodeRef Żeby po kliknięciu 'Publikuj', komentarz trafił do pola tekstowego, przy którym kliknięto wcześniej przycisk WykopBingo!
 */
function playBingo(buttonNodeRef)
{
 var bingoButtonTst = document.getElementById('bingoTableWrap');
 var overlayDiv;
 
 if(bingoButtonTst !== null)
 {
  bingoButtonTst.style.display = 'block';
  document.getElementById('bingoPublishButton').onclick = function(){
          generateComment(buttonNodeRef);
          document.getElementById('bingoTableWrap').style.display = 'none';
          var ovrls = document.getElementsByClassName('overlay');
          for(i=0; i<ovrls.length; ++i)
          {
           ovrls[i].parentNode.removeChild(ovrls[i]);
          }
  };
  overlayDiv = document.createElement('div');
  overlayDiv.className = 'overlay';
  overlayDiv.style.display = 'block';
  document.body.insertBefore(overlayDiv, document.body.firstChild);
  resetGame(true);
  fillBoard();
  return;
 }
 var closeBGC, rowBGC, wrapperBGC;
 if(document.body.className.indexOf('night') >= 0)
 {
  /* nocny */
  closeBGC = '000';
  wrapperBGC = '333';
  rowBGC = 'rgba(81,81,81,0.5)';
  
 }
 else
 {
  /* dzienny */
  closeBGC = 'ccc';
  wrapperBGC = '777';
  rowBGC = 'rgba(208,208,208,0.5)';
 }
 
 addCss('.bingoTab\n{\n\tborder-collapse:collapse;\n\tborder-spacing:0;\n}\n\n#bingoTableWrap\n{\n\tdisplay: table;\n\tz-index: 999999;\n\tleft: 25%;\n\ttop: 30px;\n\tposition: fixed;\n\tbackground-color: #'+wrapperBGC+';\n}\n\n#bingoTableWrap > a\n{\n\tcursor: pointer;\n\tposition: absolute;\n\tright: 0px;\n\ttop: -20px;\n\tbackground-color: #'+closeBGC+';\n}\n\n.bingoTab\n{\n\tbackground-size: contain;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tbackground-position: center;\n}\n\n.bingoTab tr, .bingoTab tr:hover, .bingoTab tr:nth-child(even)\n{\n\tbackground-color: '+rowBGC+';\n}\n\n.bingoTab td:hover\n{\n\tbackground-color: #888888;\n}\n\n.bingoTab td\n{\n\tposition: relative;\n\tfont-family:Arial, sans-serif;\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size:10px;\n\tpadding:1px;\n\tborder-style:solid;\n\tborder-width:1px;\n\toverflow:hidden;\n\tword-break:normal;\n\ttext-align:center;\n\twidth:80px;\n\theight:80px;\n\tmax-width:80px;\n\tmax-height:80px;\n\tmin-width:80px;\n\tmin-height:80px;\n\tcursor:crosshair;\n\tvertical-align: middle;\n}\n\n.bingoLine\n{\n\tbackground-color: rgba(0,255,0,0.5);\n}\n\n.bingoCrossed\n{\n\tposition: absolute;\n\tdisplay:none; \n\ttop: 40%;\n\twidth: 100%;\n\tfont-color: red;\n\tcolor: red;\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size:68px;\n\n}\n\n.bingoNotCrossed\n{\n\tdisplay:none; \n}\n\n.bingoProofLinks\n{\n  position: absolute;\n\tright: 0;\n  bottom: 0;\n\ttext-align:right;\n\tz-index: 2;\n}\n\n.bingoProofLinksOff\n{\n\tdisplay:none;\n}\n\n#bingoCtxMenu\n{\n\tposition: absolute;\n\tdisplay:none;\n\tbackground-color: lightgrey;\n\tborder: 1px dashed blue;\n\tz-index: 5;\n}\n\n#bingoCtxMenu\n{\n\tpadding: 5px 10px;\n\tposition: fixed;\n\tdisplay:none;\n\tbackground-color: lightgrey;\n\tborder: 1px dashed blue;\n\tz-index: 5;\n}\n\n#bingoCtxMenu a\n{\n\tdisplay:block;\n\tcursor:pointer;\n\tcolor: blue;\n}\n\n#bingoCtxMenu a:hover\n{\n\ttext-decoration: underline;\n}\n\n#bingoCtxMenu a:before\n{\n\tcontent:"• ";\n}\n\n.bingoButtons\n{\n\tcolor: #000;\n\tmargin: 5px\n}\n\n.bingoButtons :focus\n{\n\tcolor: #000;\n\tmargin: 5px\n}\n\n#bingoLinksEditor\n{\n\tposition: fixed;\n\tleft: 10%;\n\ttop:50px;\n\tcolor: #000;\n\tbackground-color: #aaa;\n\tz-index:5;\n\twidth: 75%;\n\tmin-width: 640px;\n}\n\n#bingoLinksEditor > a\n{\n\tcursor: pointer;\n\tposition: absolute;\n\tright: 0px;\n\ttop: -20px;\n\tbackground-color: #'+closeBGC+';\n}\n\n#bingoLinksEditor table\n{\n\tbackground-color: #aaa;\n}\n\n#bingoLinksEditor thead\n{\n\tbackground-color: #888;\n}\n\n#bingoLinksEditor thead tr\n{\n\tbackground-color: #888;\n}\n\n#bingoLinksEditor thead td\n{\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: middle;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#bingoLinksEditor tbody\n{\n\tbackground-color: #aaa;\n}\n\n#bingoLinksEditor tbody tr\n{\n\tbackground-color: #aaa;\n}\n\n#bingoLinksEditor tbody td\n{\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: middle;\n\tpadding: 1px;\n}\n\n#bingoLinksEditor input\n{\n\tpadding: 0px;\n\tmargin: 0px;\n}\n\n#bingoLinksEditor > input[type=text], #bingoLinksEditor > input[type=password]\n{\n\twidth: 100px;\n}\n\n#bingoLinksEditor > span, #bingoLinksEditor > input[type=checkbox]\n{\n\tmargin: 0 5px;\n}');
 overlayDiv = document.createElement('div');
 overlayDiv.className = 'overlay';
 overlayDiv.style.display = 'block';
 document.body.insertBefore(overlayDiv, document.body.firstChild);
 document.body.insertBefore(buildBoard(boardSquares, buttonNodeRef), document.body.firstChild);
 fillBoard();
 
 var lastReset = localStorage.getItem('bingoLastReset');
 var shouldReset = false;
 if(lastReset)
 {
  var lastResetDate = new Date(parseInt(lastReset));
  var now = new Date();
  if(+now - +lastResetDate > 604800000) /* > 7*3600*24000*/
  {
   shouldReset = true;
  }
  if(!shouldReset)
  {
   var lastMonday = new Date();
   var dow = now.getDay()||7;
   lastMonday.setTime(now.getTime()-(dow-1)*86400000); /* *3600*24000*/
   lastMonday.setHours(0);
   lastMonday.setMinutes(0);
   lastMonday.setSeconds(0);
   if((+lastResetDate) < (+lastMonday))
   {
    shouldReset = true;
   }
  }
 }
 else
 {
  shouldReset = true;
 }
 if(shouldReset)
 {
  var answ = confirm('Wygląda, że plansza nie była jeszcze resetowana w tym tygodniu.\nCzy chcesz zresetować ją teraz?\n' +
            '\nPamiętaj, że w każdym tygodniu zabawy\nliczą się tylko wykopy dodane między początkiem poniedziałku a końcem niedzieli.');
  if(answ)
  {
   resetGame(false);
   fillBoard();
  }
 }
 
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Tworzy planszę do gry
 * @param {string[]} squares Tablica z nazwami pól
 * @param {DOM element reference} buttonNodeRef Żeby po kliknięciu 'Publikuj', komentarz trafił do pola tekstowego, przy którym kliknięto wcześniej przycisk WykopBingo!
 */
function buildBoard(squares, buttonNodeRef)
{
 var i,
 j,
 k;
 var tr,
 td,
 div,
 div2,
 div3,
 aLink,
 inpt,
 lbl;
 
 /*var frag = document.createDocumentFragment();*/
 
 var tbl = document.createElement('table');
 tbl.className = 'bingoTab';
 tbl.id = 'bingoTable';
 var tabSize = Math.sqrt(squares.length);
 if(Math.floor(tabSize) !== tabSize)
 {
  alert('Nieprawidłowa ilość opisów dla pól planszy. Aby plansza była kwadratowa, potrzeba opisów w ilości będącej kwadratem liczby naturalnej > 0');
  return null;
 }
 if(tabSize > 8)
 {
  alert('Za dużo pól. Dodatek w tej wersji obsługuje maksymalnie planszę 8x8.');
  return null;
 }
 for(i=0, k=0; i<tabSize; ++i)
 {
  tr = tbl.insertRow();
  for(j=0; j<tabSize; ++j)
  {
   td = tr.insertCell();
   td.setAttribute('cellID', k);
   td.id = 'bingoSquareNo' + k;
   td.title = squares[k];
   div = document.createElement('div');
   div.innerHTML = squares[k];
   ++k;
   td.appendChild(div);
   div = document.createElement('div');
   div.innerHTML = '&#x2718;';
   div.className = 'bingoCrossed';
   td.appendChild(div);
   div = document.createElement('div');
   div.className = 'bingoProofLinks';
   td.appendChild(div);
   /*				td.onmouseover = drawMenu;*/
   td.onclick = drawMenu;
   /*				td.appendChild(document.createTextNode(squares[k++]));*/
  }
 }
 
 tbl.style.backgroundImage = "url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQ0AAADwCAYAAAAaaTF7AAAABmJLR0QAAAAAAAD5Q7t/AAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAASjklEQVR42u2doXIbyRaGf6UicGUgAwU4wAY2WIMb4iopxCRkyXI9jQykp9EjLAkxWavKJAFe4AAbxMACFpAuUMAF05NVvI5je3q6T/d8X1VqN6nE0vTM/P2f093nSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACmaTEE9dIfTXsbv+1I2rr3V7qS2g/804771VQWktYP/Pn83u/vNv7eajYZrnjqEA2LQlC+0G1J2+6PS3FoOyGAuKzcr1JYvklauj9bzybDBUOEaPgWhtIBvNmY9Zs+++fG2jmaUmDunFtBUBCNJ4UQ284hdDZcAzQ7PFq5/95KWswmwzXD0kDR6I+mbScKPeciCCXgOSHPQkVe5bapjqQRouFCjTeSdhEJ8BzezJsmItmKRn803ZH01jkK8hAQyonMJX2dTYY3iEYaQtGRtOccBUIBsV3IjaSr2WQ4RzTsiUVP0oGkHZ5VMOpAriVd5pBMTVo0nFgcitUOSIdrSRcpb0JLUjQQC8iAuROP5EKXpETD5SzeEYZARtxI+pSS80hGNPqj6aGk33jGIFP+ViI5D/Oi4fZYHIn9FZA/K0nn1kMW06LRH00PJP2XZwkaxuVsMvyMaDxPLNrOXZC7gKaykPSXxVyHOdEgHAH4zlrSqbXt6aZEwwnGsR4uSgPQVM5nk+E1ovFvwehJeo9gANgWDhOi0R9Nd11IAgDGheOVEYeBYAD8miM3wTZXNFwO4z3PAkA6whFNNEh6AlQSjmjbEaKIxsY+DAQD4OXCEWVbQiyn8V7swwCoQtsJR/CJN7houINnHGkHqE5XxanvfEXDrZRwUhXAH7uh8xvB9mk4G/VB1O58jOecbiy7hqXMa/3Toe4p4FAfZi3pz1DH6l8HvLDfMheMzd6jmy9/2QrwO7kVmo3NvX65ckLUfkCYcm2ZWS4s/JWN03A39TgDF1C28aMnaPpCU7bdLAWml4GonIaYkEI5jXcJCsTchQALOpHnx4bYz38iKGWDrZT65hxJ+jN5p5FIIZ2VpK+Sbggd4IFnuK2itssb91/L+4tqP5/SCjDYvxsd5LWkK0nXhBjwzOd6R0VTLotFolazybBWt1G3aFgsBryS9EVF5yu6gEOV57sjad8JiKWJsVa30apxQK25jLUTi0vEIj2W40FP0mLr5GxtVDwOVbQDzd5t1CkalnIZyfWWgB/EotxF/Hnr5OzSsPMoyzxYSJzW5jbqXD3ZN3IvP88mw0tev+TEYtfZ/t69Z8rsvZxNhvP+aPpRxWphbNdxoKIFZBpOw8i+DJNFWeFJYnH4yGx9vnVydm39Oozk8z7W8fzXdfZkD8GA54rFcjz4/Qn2/jCF65lNhheSzg24De94F42NNW0EA3yKRUnHuZEUhONaRbvFWOwkIRqKu/kFwchXLJJzGxuOI1Y41a7jBGwdidA3Ee/ROYKRfM7iKXSW48FuCrkNxyfF247+VsXqoXmnEYPL2WR4w2uZpbNI3W2sFS+/4f199Lp6EnHVZKUiU8ymLVtC0VaRjNutaZY9T8htqD+aHinOUuxfPidU3+FJrNDkE4JhUiz2VW9+6zBivuAlXEQSjZ7PEMV3eBIjNJkTltgRi+V4cKji+MBvqj8hnsxKigtTVpFEzutk7ttpxChgcsHr2hhngdsw8F56y2lEymcsZpPhR17bRorFJqnlNj5EmGC9VfXyGZ7EyGdwpiSeYHQDhiFPcRspEeO53fb1g3yKRmjlXMvz+jM8na2Ts81CyrFJLbdxrXvFpgPwH4uiEbq8/A0rJibicyvsJTZ2XxrtNNx5k9AW9SvvbHS3EWPG/Omk5WpvpMJV4M/zFgm8svaFnhqasMyK23iA1HaJhnyGvU3qvkQjdBIUwcBt5OA2grrlB5pKRRWN14EH+5bXFbeRutuIMPl5cRu+RGM788HOkuV40FmOB0fL8aDSuRDcRqUQJWSfHS/vqS+HEDKnsWDVpLpY6N/Vs6uewrxQcYLVits4TeR2zBVu5dHL++7LaYRcOaFexsvForccD96r2JS1KRg7bncnbiM8IUPtbROi4fpe5jrIOYnFsYpt/js/EX0f9STJbTw/REmuDagPpxF6fwZO42Vi8auZdx+3EY1Qz7SX8fAR4wRNglLO72lioX8aDD1H/A88uIVr2WnFmUpuY6E4J8Qb4TTo6O7PWdTiNlQcxrKSqE7FbQSbCH2kE3yIRshiqbRVrEcs7ruNKiFK2TPXCinkNu4CflblSR7RQCxwGw1yGlZEIySsnOiHyt4+xSJnt2H6BGzgfUeVc5A+RCOkiq8QC69tAJriNnar7nrNzG00x2m4wqyIRRgLS24jLKEE1kQiFJeRj1jgNuIRKhkaN6fh66gtomFKLHAbcfhGeIJovFQwupHFArdBeIJopIQr2GtlExtug/DEu2iEVO0mHYe3dPDLR5Vv3EZGVBWNrQyV2ILbmBtyG5XbA+A2bE2K/dG0kmi+EuA2wrxkuI1HCHwQszGi0agl10zdhqUyjYeCKKIRTK0burErN7dhKldDbiNz0UiF5XjQXo4Hh8vx4I+qB6UydBsr2erwbs1thApR3sQUjVCsExCLznI8ONSPTZFzm51xGw1/zlMSjYVxsTjSwx3Uex7aA+A26mUff5ynaFgXi90Gzc65Xc+eh12viAZ4EQtvFhi3USu+KrGnRNQl1y5iEWx2vjI0HLm5jX0jbiPUxBBVNEIN9F2iYuHTbVhqD4DbIDwxz7dExSLn2Rm3gWiAE4ueZ7HAbeA2EI2MxaKs7L1b08fgNnAbiEZmYlF3JbIc3UbVXa+4jfD0EA37YoHbwG3gNBAL3EY5a3lyG1ZOwJLbQDS+i0U3sljgNh7nEreRRqGpVETDR2e1tQGxwG38/Hos7XqN5TY4sGaJTI9lk9vIz20gGsbI6lg2bqN2t7GHRDRcNAy6DR8PJW6jRreR67tQpbhwE5dcs7LAuI1aqbzr1TCIRqJuw1fCLbf2ALm5J8IT3IYtt6Hi2LyVzDtuA9HAbVh3G5k2I8JtIBq4jZrdhqVmRLgNRAO3gdvAbSAXOA3cRv1ug9qoiAZuA7eB20A0ILeDUlk1WnZuw0rfG9wGoiFtnZwtlNFBqUzdxmVm14NoZAC5DdtuI6vaqIhGHm4jq2PZ5DZwG4gGbgO3gdtANHAbv3QbO7gN08Le2JKAiEbeFhi3UR/dqrteEQ3chjkL7NwGPWBtXw+igdsw91BaClGoVoZo4DYScBvURsVtPMSLE+2IRjMeSmqj4jbus41o4DZwG7gNwhPcRtZug9qoiAZuA7fxLHzsc8BtvJwXL8UjGo+T20EpKrHjNkpe3AIS0Xj8obxRRluXM63EnluuJvvwZN6AMSK3YdhtyFbT5N5yPOgiGriNrA5K5eI2luNBbzkeHEt6b+Ra5pLOXX2WrHmdyPfsRP78C0lHhtzGtYfrsXJKc385Hly6Le9PEgs3Bj1DYnHhEueNIBWnsYXb+MFtVD0Bm5zbWI4Hu85ZHBsRjLmk062Ts1OPgvEGp5EXltzGgaSbJrgNF44dGnCbjXUW5DTycBs+mhGZdhvOWfzuhLpjRCx8OwtyGriN4LmN04o/48qa21BRfAhngdPAbRh1G9aqleEsGuA07mQni43bePn1HBsSjthcS7pswtJpLKfxDbeB28iEa0l/bp2cnSMY9TqNYC8HbqMxbiOGWFy4xHCTeLEwktPAbTTVbWw6CzPFikN90GwyfPEpV1ZPcBtNcxuWnUU7hQGs6jTWai43hq4ft5Gms0iSqqIR6oRhx9rA0YwIsUA0bNMx+r0sNSPCbfzogP9GLOqJEEiE4jZychubYpHiikioVcJKS8rJiEZ/NLWaJLLmNipl4BN1G/fFosm5NvPhSchNMCYrIhl0G7kV7EUschKNKmu9mZFbo2XrbiM7seiPpp3A45d/eCK7ydBccxtXiEW2z3elCCGlzV1bxr/fpaR92digs7scD16cCHRO5Y0xsfii4iAZ7jYyPkRjESjfYFrgtk7O1svx4Iuk3wy5jfMXiMWh7NTYWKnIr9w0QCw6TRKNUDdzO4HxTNJtWBULd8anKYR00rdNCU/s3/XE3IbByt5NFItGhiehCvGkUuzHvNtALEwS8l5EXz0JVojH8AavH9yGjK6kbDQYstIGYKWiwdCfuItwzCbDxqyeSEXCNYXdileGQpTd5XhwK2kPZ2H+2W5MeHIb8AVJIsO8dXK2Wo4H17KTWLRS9wOx+DmhXHTlXdypOY2thL6rpWZEsaENwONhdzL5DF+iEfIkYTKVzw26DcTCLiEddOX3tXIidDYZhhSNbmIPw0VDXwJ6hth10PFFw5fleWrcF/hgT2W3ITutDxELu4R00EsL4YlUJFdCXXhXdiqBP9Vt5B6iEIak46Arvzu+RCPkuYBtVe+YHtRtZJzbQCwq0h9Nuwq7EdDM6slCRePe3KwcbuNhblScOEUs0nIZXmrg+BKNZcDrTk40MnIbTe1GVichSxB4EXlfidCgD1HgdW2fbiNlsaCydz3sBPwsL/fOZ3gSeqCTssaJug2cRb2TX+h8hpf76MVpuDgpZDL0baLPSSpuA2cRhtATyK2PH+KzRmhIt9FJab/GptuQ7X0biEVYQk9+psITuXAhZK5hL9E8waXBEIUwJHxosqOw28fXvnZv+xSNZeBx301RNLZOzhbL8SC0wD74EKlYOkUs4nAQ+PO85QBfWfxSzwhReok+MDHFjj6n8V1GN8Kk4S194E00nPUJXTH6IMWHJlIzIrqRNddlSJ6SoL6dRgy3sZNiQjSw20AsbLmMjiLktGaTocnwJIZoSNI73AZikRB7ET7T63PmWzRuIwzIDrkNxCIRl9FWUake0diwQAvFObZ+lEKl8prdBmJhn3eK09riq88f9rqmLxg60dNRUdz4c6Ju47jCv1+paJlwhVCYdhk9xdmfs67asqDu8ESKt+PxoD+aJneKtILb2OwZQmNk+2FJrIrw3mvPeBeNiCGKJL1za+Apuo2XiAWtANLgSPHab3z1/QNfpfJFn0hb0nFqwvFEt4FYpOkyjhT2+Pv90OQmFdGI2ZYwSeF4xG0gFmkLRsyQuZaymLWIhtsdGrPeRSkcO6k8YA+4DcQCwTDp+OvssHaluIey2pLe90fTv2eTYSoH2y5c/EvrwnTFoq1iNSy2013VEZpIUqvmAfxdNvqvLiSd+156Arj3vO840bewZ6i2ybLuXq7lzBmbrqQP/dH0WtInHxWZATbEoqti45alncmXdf3gVoAB/cOI8pasXej0JXBLSchPLHoqzpKYK6o0mwzP6/rhIbrGf1GxW9MKbRU7Vg/6o+mNpKu6Yj/IUijaKpZQD2Szt/BaNZ+gbgUaaCu5jccG+kbFgbsbwhd4IPx448IP6ytytSf+Xwe6ECu5jcfcx25pM/ujablkfCtpQQK1cU6iFImywlYqhyFXdeYygjoNdzOOlWZLxZKFcyRz99871XAYCIIKg5w4vFbRI7hj3BH/ir9ChNohRaMr6UPGz2IpKnKC8s39/1L3zuL4rKKEAPwgANoQgpJNIUhdFB5jPpsMT0N8UCvwDT6UraSouRv/jL+7KUypUs7wTw0huzwiD7KW9DHUamAr9NX1R9MP3HyA9MKSklcRLvCcewzgjevQWwaCi4ZLHH7mXgNUZiHpU+gPjeE0NJsML2W7pymAddYuLAm+p+hVxIv+pLBNowFy4jTWMYhoouEU8hThAHg2UU9sx3QapXCcK3w7R4CUBSNqaN+yMApu49ex0tmuC9BIwTAjGggHQBqCYUo0nHBYKZUGYIW1isJRZlYbW9ZGyAnHe6V9uA3Al2CcWjsU2bI6WpxTgYazcIJhbpGgZXnUXDm19yLPAc3icjYZmt013bI+eht9MHd4liBzVioSnqZLJ7RSGU1XHv6d8q2HAA13FypK9Znfs9RKaVSd6ziQtE/IApkwV7E6kszO6FaKo9wfTTuSDmWvdDxAVqFINqJxTzz2cB6QmLO4TLltRiuHu+DCllI8yHmARa6dWCR/QLOV251xCdO3hC5gxFVcKbNeOq1c79ZGJ6y3Sqt3BaTPuTJuutVqyl10DqSnf5rgAPiibK71VUUrgaxLPbSaeIedC+m5X9vinAs8j4Vc9z0nEo1qJN7i/n8Xkq5zIF0nJF1CGnAO4k7S/yTd0egK0XiKIylFpL3hSHAm+TmH+y03V01zEIhGGFEpxaNsA7jZ9g+nYksQ1vqnHu1d+fvc8w+IRtqhTykgbf27FeHPBKbpwrPZH3eT+y0pS3fw/d8hBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACN5f/jGVN7aQi6JgAAAABJRU5ErkJggg==')";
 
 div2 = document.createElement('div');
 div2.id = 'bingoTableWrap';
 div2.className = 'normal m-set-fullwidth m-reset-top m-reset-margin m-reset-left';
 
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = '[x]';
 aLink.title = 'Zamknij';
 aLink.onclick = function () {
  document.getElementById('bingoTableWrap').style.display = 'none';
  var ovrls = document.getElementsByClassName('overlay');
  for(i=0; i<ovrls.length; ++i)
  {
   ovrls[i].parentNode.removeChild(ovrls[i]);
  }
 };
 div2.appendChild(aLink);
 div2.appendChild(tbl);
 div3 = document.createElement('div');
 div3.id = 'bingoCtxMenu';
 /*		div3.innerHTML = '<strong>Menu</strong>';	*/
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = 'skreśl pole / dodaj link';
 aLink.onclick = function () {
  this.parentNode.style.display = 'none';
  var cellId = this.parentNode.getAttribute('sourceCell');
  /* sprawdzenie, czy już nie dodano tego samego...*/
  var pLinks = document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId).getElementsByClassName('bingoProofLinks')[0].getElementsByTagName('a');
  for(var l=0; l<pLinks.length; ++l)
  {
   if(pLinks[l].href == document.location.href)
   {
    alert('Taki sam link został już wcześniej dodany do tego pola.\nPor. link #' + pLinks[l].innerHTML.replace(/[\[\]*]/g, ''));
    return;
   }
  }
  var timestamp = +new Date();
  var isAlisko;
  var navLinks = document.getElementById('nav').getElementsByTagName('a');
  for(var i=0; i<navLinks.length; ++i)
  {
   if(navLinks[i].href.indexOf('wykopalisko') >= 0 )
   {
    if(navLinks[i].parentNode.className.indexOf('active') >= 0)
    {
     isAlisko = true;
    }
    else
    {
     isAlisko = false;
    }
   }
  }
  var indeks = addRecordToLS(document.location.href, cellId, timestamp, isAlisko, -1);
  addLinkToCell(indeks, document.location.href, cellId, timestamp, isAlisko);
  crossSquare(cellId);
  var bingoFound = localStorage.getItem('bingoFound');
  if(bingoFound > 0)
  {
   checkBingoLines(true); 
  }
/*				alert(this.innerHTML);*/
 };
 div3.appendChild(aLink);
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = 'wyczyść pole ze wszystkich linków';
 aLink.onclick = function () {
  this.parentNode.style.display = 'none';
  var cellId = this.parentNode.getAttribute('sourceCell');
  uncrossSquare(cellId);
/*  document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId).className = '';*/
  var bingoFound = localStorage.getItem('bingoFound');
  if(bingoFound > 0)
  {
   checkBingoLines(true); 
  }
  deleteAllProofLinksInCell(cellId, true);
 };
 div3.appendChild(aLink);
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = 'edytuj listę linków';
 aLink.onclick = function () {
  this.parentNode.style.display = 'none';
  var cellId = this.parentNode.getAttribute('sourceCell');
  bingoLinkEditor(cellId);
 };
 div3.appendChild(aLink);
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = 'zamknij menu';
 aLink.title = 'możesz też po prostu kliknąć jeszcze raz w to samo pole na planszy...';
 aLink.onclick = function () {
  this.parentNode.style.display = 'none';
 };
 div3.appendChild(aLink);
 div2.appendChild(div3);
 
 /* Przyciski */
 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'button';
 inpt.id = 'bingoPublishButton';
 inpt.className = 'bingoButtons';
 inpt.value = 'Publikuj';
 inpt.title = 'Dodaj do wpisu';
 inpt.onclick = function(){
          generateComment(buttonNodeRef);
          document.getElementById('bingoTableWrap').style.display = 'none';
          var ovrls = document.getElementsByClassName('overlay');
          for(i=0; i<ovrls.length; ++i)
          {
           ovrls[i].parentNode.removeChild(ovrls[i]);
          }
 };
 div2.appendChild(inpt);
 
 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'button';
 inpt.className = 'bingoButtons';
 inpt.value = 'Bingo!';
 inpt.title = 'Jest 5 skreśleń w jednej linii';
 inpt.onclick = function(){ checkBingoLines(false); };
 div2.appendChild(inpt);
  
 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'button';
 inpt.className = 'bingoButtons';
 inpt.value = 'Zgłoś';
 inpt.title = 'Zgłoś do konkursu na wykop-bingo.ml';
 inpt.onclick = function(){
  var myComments = document.getElementsByClassName('ownComment');
  var i, time, postLink, imgLink, toSubmit, txt;
  var myBingoComments = [];
  for(i=0; i<myComments.length; ++i)
  {
   time = myComments[i].getElementsByTagName('time')[0];
   postLink = time.parentNode.parentNode.href;
   txt = myComments[i].getElementsByClassName('text')[0];
   if((imgLink=txt.innerHTML.match(/https?:\/\/wykop-bingo\.ml\/wb-001\/[0-9a-f]{10}x\.jpg/i)) && txt.innerHTML.indexOf('Komentarz wygenerowany z pomocą dodatku')>0)
   {
    myBingoComments.push({postLink: postLink, dateTime: time.title, imgLink: imgLink[0].replace(/^https?:\/\/wykop-bingo\.ml\//, '/')}); 
   }
  }
  if(myBingoComments.length === 0)
  {
   toSubmit = null;
   alert('Nie znaleziono żadnych Twoich komentarzy z opublikowaną planszą do gry (w postaci linka lub załączonego obrazka).\nUpewnij się, że jesteś zalogowany/zalogowana i że dodano na bieżącej stronie odpowiedni komentarz.\nPamiętaj także, iż przed opublikowaniem i zgłoszeniem musisz kliknąć przycisk Bingo! - by zostały zaznaczone pola / narysowane linie przechodzące przez komplet skreślonych pól.\nJeśli nadal nie możesz zgłosić komentarza - dodaj go ręcznie (podając link do komentarza) przez formularz na stronie wykop-bingo.ml i ew. zgłoś problem autorowi.');
  }
  else if(myBingoComments.length == 1)
  {
   toSubmit = myBingoComments[0];
  }
  else
  {
   myBingoComments.sort(function(a, b) {
      return +new Date(b.dateTime) - +new Date(a.dateTime); /* newest first*/
   });
   toSubmit = myBingoComments[0];
  }
  if(toSubmit)
  {
   var username = document.getElementById('nav').getElementsByClassName('fa fa-user')[0].parentNode.href.replace(/^.*wykop\.pl\/ludzie\/(.*)\/$/, '$1');
/* z wykorzystaniem GM_xmlhttpRequest() */ 
/*   
     GM_xmlhttpRequest({
        method: 'POST',
        url: 'https://wykop-bingo.ml/submit-bingo.php',
        data: 'user='+encodeURIComponent(username)+'&post_url='+encodeURIComponent(toSubmit.postLink)+'&img='+encodeURIComponent(toSubmit.imgLink),
        headers: {
         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        },
        onload: function(response) {
            alert(response.responseText);       
        }
     });
*/
   /* alternatywa powyższego dla wersji skryptozakładkowej (w sumie nie tylko) - z wykorzystaniem image.src */

   var submitImg = new Image();
   submitImg.addEventListener('load', function(){
       if(this.width==1)
       {
        alert('Post zgłoszony');
       }
       else if(this.width==2)
       {
        alert('Post został już wcześniej zgłoszony\nW konkursie brany pod uwagę jest tylko autor posta, nie zgłaszający');
       }
       else
       {
        alert('Wysyłanie zgłoszenia nie powiodło się');
       }
   }, false); 
   
   submitImg.src = 'https://wykop-bingo.ml/submit-bingo-via-img.php?x='+(+new Date())+'&user='+encodeURIComponent(username) +'&img='+encodeURIComponent(toSubmit.imgLink) +
           '&post_url='+encodeURIComponent(toSubmit.postLink);
   
  }
  
 };
 div2.appendChild(inpt);

 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'checkbox';
 inpt.className = 'bingoButtons';
 inpt.checked = 'checked';
 inpt.id = 'bingoShowLinks';
 inpt.onchange = function(){/*if(this.checked) switchProofLinks(true); else switchProofLinks(false);*/switchProofLinks(this.checked);};
 div2.appendChild(inpt);
 
 lbl = document.createElement('label');
 lbl.for = 'bingoShowLinks';
 lbl.innerHTML = 'Pokaż linki';
 div2.appendChild(lbl);
 
/* var br = document.createElement('br');
 div2.appendChild(br);*/
 
 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'button';
 inpt.className = 'bingoButtons';
/* inpt.style.display = 'none';*/
 inpt.value = 'Odśwież';
 inpt.title = 'Odświeża planszę (np. po zmianach dokonanych w innej karcie czy bezpośrednio w pamięci)';
 inpt.onclick = function(){ resetGame(true); fillBoard();};
 div2.appendChild(inpt);
 
 inpt = document.createElement('input');
 inpt.type = 'button';
 inpt.className = 'bingoButtons';
/* inpt.style.display = 'none';*/
 inpt.value = 'Edytuj linki';
 inpt.title = 'Otwiera okno edycji zapisanych linków';
 inpt.onclick = function(){ bingoLinkEditor(-1); };
 div2.appendChild(inpt);
 
 return div2;
}
var evCntr = 0, wrongChar='\\';
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Dodaje przekazany kod CSS do strony
 * @param {string} code kod CSS
 */
function addCss(code)
{
 var style = document.createElement('style');
 style.type = 'text/css';
 if(style.styleSheet)
 { /* IE*/
  style.styleSheet.cssText = code;
 } 
 else
 { /* Other browsers*/
  style.innerHTML = code;
 }
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Zwraca pierwszy wolny, nieużywany indeks dla nowego linka
 * @return {number} Indeks nowego linka
 * @TODO Naprawa uszkodzonego (umyślnie?) rekordu 'bingoLinks'
 */
function genNewLinkIdx()
{
 var lastId;
 var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
 if(bingoLinks === null || bingoLinks === '')
 {
/*  localStorage.setItem('bingoLinks', ',1,');*/
  return 1;
 } 
 else
 {
/* pierwszy wolny*/
  for(var i=1; bingoLinks.indexOf(','+i+',')>=0; ++i)
   ;
/*  localStorage.setItem('bingoLinks', bingoLinks + (i) + ',');*/
  return i;
 }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Dodaje do wskazanej komórki w tabeli/planszy link (wraz z jego numerem)
 * @param {string} url - adres strony
 * @param {number} idx - numer linka
 * @param {number} squareNum - numer pola na planszy z przedziału <0, boardSquares.length)
 * @param {number} timestamp - kiedy dodano link
 * @param {boolean} isAlisko - czy w chwili dodawania znalezisko było w wykopalisku
 * @TODO url - sprawdzić poparawność?
 */
function addLinkToCell(idx, url, squareNum, timestamp, isAlisko)
{
 var link;
 var cell = document.getElementById('bingoSquareNo' + squareNum);
 if(cell === undefined || cell === null)
 {
  alert('Czyżby próba dodania linka do nieistniejącej komórki?');
  return;
 }
 link = document.createElement('a');
 link.href = url;
 link.title = (new Date(parseInt(timestamp))).toISOString().substring(0,19).replace('T', ' ');
 link.innerHTML = '[' + idx + (isAlisko?'*':'') + ']';
 link.setAttribute('timestamp', timestamp);
 cell.getElementsByClassName('bingoProofLinks')[0].appendChild(link);
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
	 * Dodaje do localStorage, pod kolejnym indeksem (bingoLink_??), link wraz z przypisanym numerem pola planszy,
	 * przekazanym 'timestampem' i informacją, czy w chwili dodawania znalezisko było w wykopalisku;
  * nr dodanego/zaktualizowanego linka dopisuje (jeśli go jeszcze tam nie ma) do bingoLinks w localStorage
	 * @param {string} url - adres strony
	 * @param {number} squareNum - numer pola na planszy z przedziału <0, boardSquares.length)
  * @param {number} timestamp - kiedy dodano link
	 * @param {boolean} isAlisko - czy w chwili dodawania znalezisko było w wykopalisku
	 * @param {boolean} idx - nr/indeks z jakim ma być dodany rekord do localStorage; jeśli idx == -1, to zostanie wygenerowany nowy numer, o 1 większy od ostatniego
	 * @return {number} Indeks nowego linka
	 * @TODO url - sprawdzić poparawność?
	 */
function addRecordToLS(url, squareNum, timestamp, isAlisko, idx)
{
 var newIdx;
 if(idx == -1) /* chcemy nowy id/numer dla linka*/
 {
  newIdx = genNewLinkIdx();
 }
 else
 {
  newIdx = idx;
 }
 var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
 if(bingoLinks === null || bingoLinks === '')
 {
  localStorage.setItem('bingoLinks', ',' + newIdx + ',');
 }
 else if(bingoLinks.indexOf(','+newIdx+',') < 0)
 {
  localStorage.setItem('bingoLinks', bingoLinks + (newIdx) + ',');
 }
 localStorage.setItem('bingoLink_' + newIdx, squareNum + '|' + timestamp + '|' + url.replace(/^https:\/\/www\.wykop\.pl\//, '/').replace(/[|]/g, '%7C').replace(/#.*$/, '') + ((isAlisko) ? '|1' : '|0'));
 return newIdx;
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Usuwa z localStorage rekord wskazany przez indeks
 * @param {number} idx - indeks ('bingoLink_'+idx)
 */
function deleteRecordFromLS(idx)
{
 var re;
 var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
 if(bingoLinks !== null && bingoLinks !== '')
 {
  re = new RegExp(',' + idx + ',', 'g');
  bingoLinks = bingoLinks.replace(re, ',');
  if(bingoLinks == ',')
  {
   bingoLinks = '';
  }
  localStorage.setItem('bingoLinks', bingoLinks);
 }
 localStorage.removeItem('bingoLink_' + idx);
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Usuwa wszystkie linki ze wskazanej komórki
 * @param {string} cellId - nr/ID komórki do wyczyszczenia z linków
 * @param {boolean} localStorageToo - czy oprócz usuwania linków z tablicy usunąć je także z localStorage?
 */
function deleteAllProofLinksInCell(cellId, localStorageToo)
{  
  var proofDiv = document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId).getElementsByClassName('bingoProofLinks') [0];
  var aLinks = proofDiv.getElementsByTagName('a');
	
  while(proofDiv.firstChild)
  {
   if(localStorageToo)
   {
    deleteRecordFromLS(proofDiv.firstChild.innerHTML.replace('[', '').replace(']', '').replace('*', ''));
   }
   proofDiv.removeChild(proofDiv.firstChild);
  }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Wypełnia planszę na podstawie danych z localStorage (skreślenia, linki)
 */
function fillBoard()
{
 var bingoLinksArr,
 i,
 record,
 recordArr,
 bingoFound;
 var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
 if(bingoLinks === undefined || bingoLinks === null || bingoLinks === '')
 {
  return;
 } /*bingoLinks.replace(/^,(.*),$/, '$1'); albo dostosować odpowiednio pętle*/
 bingoLinksArr = bingoLinks.split(',');
 if(bingoLinksArr.length < 3)
 {
  return;
 }
 for(i=1; i<bingoLinksArr.length-1; ++i)
 {
  record = localStorage.getItem('bingoLink_' + bingoLinksArr[i]);
  if(record === null)
  {
   continue; 
  }
  recordArr = record.split('|');
  addLinkToCell(bingoLinksArr[i], recordArr[2], recordArr[0], recordArr[1], recordArr[3]==1); /* check args*/
  crossSquare(recordArr[0]);
 }

 bingoFound = localStorage.getItem('bingoFound');
/* if(bingoFound !== null && bingoFound > 0)*/
 if(bingoFound > 0)
 {
  checkBingoLines(true);
 }
 
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Resetuje grę (plansza + ew. localStorage)
 * @param {boolean} onlyBoard - czy zresetować tylko planszę (bez zmian w localStorage)?
 */
function resetGame(onlyBoard)
{
 var bingoTab = document.getElementById('bingoTable');
 var boardDim = bingoTab.rows.length;
 var i, j;
 
 for(i=0; i<boardDim; ++i)
 {
  for(j=0; j<boardDim; ++j)
  {
   if(bingoTab.rows[i].cells[j].getElementsByClassName('bingoCrossed')[0].style.display == 'block')
   {
    uncrossSquare(i*boardDim+j);
    deleteAllProofLinksInCell(i*boardDim+j, !onlyBoard);
    }
   bingoTab.rows[i].cells[j].className = ''; /* usuwamy 'bingoLine'*/
  } /* for(j)*/
 } /* for(i)*/
 
 if(!onlyBoard)
 {
  localStorage.setItem('bingoFound', '0');
  localStorage.setItem('bingoLinks', '');
  /* dla pewności:*/
  for(i=0; i<200; ++i)
  {
   localStorage.removeItem('bingoLink_');
  }
  localStorage.setItem('bingoLastReset', +new Date());
 }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Rysuje menu po kliknięciu pola na planszy
 */
function drawMenu()
{
 var rect;
 var menuDiv = document.getElementById('bingoCtxMenu');
 if(menuDiv === undefined || menuDiv === null)
 {
  alert('Pomocy!!!! Nie ma diva (tego z menu)!');
  /*			
			menuDiv = document.createElement('div');
			menuDiv.id = 'bingoCtxMenu';
			menuDiv.innerHTML = 'test menu';			 
  */
  return;
 }
 if(menuDiv.getAttribute('sourceCell') === this.getAttribute('cellID'))
 {
  menuDiv.style.display = (menuDiv.style.display == 'none') ? 'block' : 'none';
 } 
 else
 {
  menuDiv.setAttribute('sourceCell', this.getAttribute('cellID'));
  menuDiv.style.display = 'block';
 }
 rect = this.getBoundingClientRect();
 menuDiv.style.left = (rect.right - 40 /*+ window.scrollX*/) + 'px';
 menuDiv.style.top = (rect.bottom - 60 /*+ window.scrollY*/) + 'px';
 /*this.parentNode.parentNode.parentNode.appendChild(menuDiv);
 	alert('['+rect.left + ', '+ rect.top + ']['+ rect.right + ', ' + rect.bottom + ']');
 		alert(this.getAttribute('cellID'));*/
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * przekreśla pole wskazane przez ID
 * @param {string} cellId - nr/ID komórki do przekreślenia
 */
function crossSquare(cellId)
{
 var cell = document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId);
 if(cell === undefined || cell === null)
 {
  alert('[X] Brak komórki o id \'bingoSquareNo' + cellId + '\'');
  return;
 }
 cell.getElementsByClassName('bingoCrossed') [0].style.display = 'block';
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * usuwa skreślenie pola wskazanego przez ID
 * @param {string} cellId - nr/ID komórki do usunięcia przekreślenia
 */
function uncrossSquare(cellId)
{
 var cell = document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId);
 if(cell === undefined || cell === null)
 {
  alert('[unX] Brak komórki o id \'bingoSquareNo' + cellId + '\'');
  return;
 }
 cell.getElementsByClassName('bingoCrossed') [0].style.display = 'none';
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
	 * Ukrywa/pokazuje linki na polach planszy
	 * @param {boolean} val - true -> pokaż, false -> ukryj
	 */
function switchProofLinks(val)
{
 var i;
 var bpl = document.getElementsByClassName('bingoProofLinks');
 var cn = val ? 'bingoProofLinks' : 'bingoProofLinks bingoProofLinksOff';
 
 for(i=0; i<bpl.length; ++i)
 {
  bpl[i].className = cn;
 }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Generuje komentarz (adres obrazka + linki) z bieżącym stanem planszy
 * @param {DOM element reference} ponieważ na stronie może być >1 pole tekstowe komentarza, to dzięki temu wiemy, do którego ma być wstawiony wygenerowany komentarz
 */
function generateComment(buttonNodeRef)
{
 var binRow = '',
 i, j, k,
 cmnt = '',
 num = '',
 links,
 hasBingoLine = false;
 var bingoTab = document.getElementById('bingoTable');
 var boardDim = bingoTab.rows.length;
 
 for(i = 0; i < boardDim; ++i)
 {
  for(j = 0; j < boardDim; ++j)
  {
   if(bingoTab.rows[i].cells[j].getElementsByClassName('bingoCrossed')[0].style.display == 'block')
   {
    if(bingoTab.rows[i].cells[j].className == 'bingoLine')
    {
     hasBingoLine = true;
    }
    cmnt += '\n[' + bingoTab.rows[i].cells[j].firstChild.innerHTML.replace('-\n', '') + ']: ';
    links = bingoTab.rows[i].cells[j].getElementsByClassName('bingoProofLinks')[0].getElementsByTagName('a');
    for(k=0; k<links.length; ++k)
    {
     cmnt += '[' + links[k].innerHTML + '](' + links[k].href + '), ';
    }
    cmnt = cmnt.slice(0, -2); /* usunięcie nadmiarowego ', '*/
    binRow += '1';
   } 
   else
   {
    binRow += '0';
   }
  } /* for(j)*/
  num += ('0' + parseInt(binRow, 2).toString(16)).slice(-2);
 } /* for(i)*/
 
 cmnt = 'https://wykop-bingo.ml/wb-001/' + /*boardDim + '_' +*/ num + (hasBingoLine?'x':'') + '.jpg\n\n**Linki WykopBingo!:**' + cmnt + '\n\n' + 'Komentarz wygenerowany z pomocą dodatku [WykopBingo!](https://www.wykop.pl/dodatki/pokaz/927/)';

 try
 {
  /* buttonNodeRef.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('textarea')[0].value += cmnt;*/
  /* na wypadek zmian zaczynamy szukać jeszcze jeden parentNode wyżej niż to aktualnie jest potrzebne*/
  buttonNodeRef.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('textarea')[0].value += cmnt;
  /*document.getElementsByClassName('reply ajax withEmbed')[0].getElementsByTagName('textarea')[0].value += cmnt; */
 }
 catch(e)
 {
  alert('Nie udało się dodać poniższego tekstu do komentarza:\n\n' + cmnt);
 }
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Sprawdza, czy na planszy są linie 'bingo', a jeśli tak, to zaznacza je
 * @param {boolean} silent - czy funckja ma się wykonać 'po cichu' i nie komunikować o braku 'bingo' na planszy 
 */
function checkBingoLines(silent)
{
 var bingoTab = document.getElementById('bingoTable');
 var boardDim = bingoTab.rows[0].cells.length;
 var rows = new Array(boardDim).fill(0);
 var cols = new Array(boardDim).fill(0);
 var diags = new Array(2).fill(0);
 var i, j;
 var isBingo = false;
 
 for(i=0; i<boardDim; ++i)
 {
  for(j=0; j<boardDim; ++j)
  {
   bingoTab.rows[i].cells[j].className = '';
   if(bingoTab.rows[i].cells[j].getElementsByClassName('bingoCrossed')[0].style.display == 'block')
   {
    if(i == j)
     diags[0] += 1;
    if(i == boardDim-j-1)
     diags[1] += 1;
    rows[i] += 1;
    cols[j] += 1;
   }
  } /* for(j)*/
 } /* for(i)*/
 
 for(i=0; i<boardDim; ++i)
 {
  if(rows[i] == boardDim)
  {
   isBingo = true;
   for(j=0; j<boardDim; ++j)
   {
    bingoTab.rows[i].cells[j].className = 'bingoLine';
   }
  }
 }
 for(i=0; i<boardDim; ++i)
 {
  if(cols[i] == boardDim)
  {
   isBingo = true;
   for(j=0; j<boardDim; ++j)
   {
    bingoTab.rows[j].cells[i].className = 'bingoLine';
   }
  }
 }
 if(diags[0] == boardDim)
 {
  isBingo = true;
  for(i=0; i<boardDim; ++i)
  {
   bingoTab.rows[i].cells[i].className = 'bingoLine';
  }
 }
 if(diags[1] == boardDim)
 {
  isBingo = true;
  for(i=0; i<boardDim; ++i)
  {
   bingoTab.rows[boardDim-i-1].cells[i].className = 'bingoLine';
  }
 }
 if(isBingo)
 {
  /* localStorage.setItem('bingoFound', ''+(+new Date()));*/
  /*localStorage.setItem('bingoFound', +new Date());*/
  localStorage.setItem('bingoFound', '1');
  if(!silent)
  {
   alert('Bingo! Możesz opublikować planszę ze skreśleniami (oraz linkami) i zgłosić ją do konkursu.');
  }
  
 }
 else
 {
  localStorage.setItem('bingoFound', '0');
  if(!silent)
  {
   alert('W żadnej z linii (poziomej, pionowej, ukośnej) nie ma jeszcze kompletu skreśleń.');
  }
 }
 return isBingo;
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Pokazuje edytor linków
 * @param {number} nr/id komórki do edycji linków; jeśli cellId == -1, to edycja wszystkich linków
 */
function bingoLinkEditor(cellId)
{ 
 resetGame(true);
 fillBoard();
 
 var i, inpt, proofContainer, table, row, cell, aLink, td, select, option, alisko, tabDiv, linkNo;
 var bingoTableWrap = document.getElementById('bingoTableWrap');
 var bingoLinksEditor = document.getElementById('bingoLinksEditor');
 if(bingoLinksEditor)
 {
  bingoLinksEditor.parentNode.removeChild(bingoLinksEditor);
 }

 var editLinksDiv = document.createElement('div');
 editLinksDiv.id = 'bingoLinksEditor';
 wrongChar = 'WnJlenlnbnVqJTIweiUyMG5vY25lZ28lMjBpJTIwZHppZW5uZWdvJTIwbmElMjB';
 
 aLink = document.createElement('a');
 aLink.innerHTML = '[x]';
 aLink.title = 'Zamknij';
 aLink.onclick = function () {
   var bingoLinksEditor = document.getElementById('bingoLinksEditor');
   bingoLinksEditor.parentNode.removeChild(bingoLinksEditor);
   resetGame(true);
   fillBoard();
 };
 editLinksDiv.appendChild(aLink);
 
 tabDiv = document.createElement('div');
 table = document.createElement('table');
 wrongChar +='yemVjeiUyMHBzeWNob2RlbGljem5lZ28lMjAlMjgldTIzMTAlMjAldTAzNjEldT';
 var header = table.createTHead();
 row = header.insertRow();

 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'Pole<br />[i jego #]';
 cell.width = '50px';
 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'Nr linka';
 cell.width = '50px';
 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'URL';
 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'Data dodania';
 cell.width = '125px';
 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'Wykopalisko';
 cell.width = '15px';
 cell = row.insertCell();
 cell.innerHTML = 'Działania';
 cell.width = '100px';

 if(parseInt(cellId) < 0)
 {
  proofContainer = document.getElementById('bingoTable');
 }
 else
 {
  proofContainer = document.getElementById('bingoSquareNo' + cellId).getElementsByClassName('bingoProofLinks') [0];
 }

 var aLinks = proofContainer.getElementsByTagName('a');
 wrongChar +='I1QTAlMjAldTAzNUMldTAyOTYlMjAldTAzNjEldTI1QTAlMjk=';
 var tableBody = table.appendChild(document.createElement('tbody'));
 for(i=0; i<aLinks.length; ++i)
 {  
  row = tableBody.insertRow();
  
  cell = row.insertCell();
  td = aLinks[i].parentNode.parentNode;
  cell.innerHTML = td.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML + ' [' + td.id.replace(/bingoSquareNo/, '') + ']';

  cell = row.insertCell();
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'text';
  linkNo = aLinks[i].innerHTML.replace(/[\[\]*]/g, '');
  inpt.value = linkNo;
  row.setAttribute('origLinkNo', linkNo);
  cell.appendChild(inpt);
cell.width = '50px';

  cell = row.insertCell();
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'text';
  inpt.value = aLinks[i].href;
  cell.appendChild(inpt);

  cell = row.insertCell();
  cell.innerHTML = aLinks[i].title;
  cell.setAttribute('timestamp', aLinks[i].getAttribute('timestamp'));
cell.width = '125px';
  
  cell = row.insertCell();
  alisko = aLinks[i].innerHTML.indexOf('*') > 0;
  
  select = document.createElement('select');
  option = document.createElement('option');
  option.value = '0';
  option.innerHTML = 'NIE';
  if(!alisko)
  {
   option.selected = true;
  }
  select.appendChild(option);
  option = document.createElement('option');
  option.value = '1';
  option.innerHTML = 'TAK';
  if(alisko)
  {
   option.selected = true;
  }
  select.appendChild(option);
  cell.appendChild(select);
cell.width = '15px';
  
  cell = row.insertCell();
cell.width = '125px';

  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Usuń';
  inpt.onclick = deleteRecordInEditor; 
  cell.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Zapisz';
  inpt.onclick = updateRecordInEditor;
  cell.appendChild(inpt);
 } /* for(i)*/
 
 tabDiv.style.maxHeight = '400px';
 tabDiv.style.overflow = 'auto';
 tabDiv.appendChild(table);
 
 editLinksDiv.appendChild(tabDiv);

 if(parseInt(cellId) < 0)
 {
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Import z tekstu';
  inpt.onclick = function(){var prmpt = prompt('Podaj tekst z danymi do zaimportowania.\nNastępnie zostaniesz zapytany o to, co zrobić z istniejącymi linkami.', '{{}}');
               bingoLinksFromString(prmpt);
               resetGame(true);
               fillBoard();
               bingoLinkEditor(-1);
/*               var bingoLinksEditor = document.getElementById('bingoLinksEditor');*/
/*               bingoLinksEditor.parentNode.removeChild(bingoLinksEditor);*/
               
  };
  editLinksDiv.appendChild(inpt);

  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.value = 'Eksport do tekstu';
  inpt.onclick = function(){prompt('Skopiuj poniższy tekst. Później możesz go zaimportować np. na innym komputerze', bingoLinks2String());
/*               var bingoLinksEditor = document.getElementById('bingoLinksEditor');*/
/*               bingoLinksEditor.parentNode.removeChild(bingoLinksEditor);*/
  };
  inpt.className = 'bingoButtons';
  editLinksDiv.appendChild(inpt);

  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Renumeracja linków';
  inpt.title = 'Numeruje na nowo linki (wg kolejności pól na planszy)';
  inpt.onclick = function(){renumberBingoLinks(); 
               resetGame(true);
               fillBoard();
/*               var bingoLinksEditor = document.getElementById('bingoLinksEditor');*/
/*               bingoLinksEditor.parentNode.removeChild(bingoLinksEditor);*/
               
  };
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Odśwież';
  inpt.title = 'Odświeża tabelę (np. po zmianach dokonanych w innej karcie czy bezpośrednio w pamięci)';
  inpt.onclick = function(){bingoLinkEditor(-1);};
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Resetuj / Usuń wszystko';
  inpt.title = 'Usuwa wszystkie linki, resetuje planszę';
  inpt.onclick = function(){resetGame(false); fillBoard(); bingoLinkEditor(-1);};
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('br');
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  
  inpt = document.createElement('span');
  inpt.innerHTML = 'Użytkownik';
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.maxLength = 64;
  inpt.type = 'text';
  inpt.id = 'bingoEditorUsername';
  try {
   inpt.value = document.getElementById('nav').getElementsByClassName('fa fa-user')[0].parentNode.href.replace(/^.*wykop\.pl\/ludzie\/(.*)\/$/, '$1');
   inpt.disabled = true;
  }
  catch(err) {
   inpt.value = 'Wpisz login';
   inpt.disabled = false;
  }
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('span');
  inpt.innerHTML = 'Klucz';
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'password';
  inpt.maxLength = 64;
  inpt.id = 'bingoEditorKey';
  inpt.addEventListener('keydown', function (e) {testCharacters(e);}, true);
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'checkbox';
  inpt.onchange = function(){document.getElementById('bingoEditorKey').type = (this.checked?'text':'password');};
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('span');
  inpt.innerHTML = 'Pokaż klucz';
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Import z serwera';
  inpt.onclick = function(){
   var username = document.getElementById('bingoEditorUsername').value;
   var key = document.getElementById('bingoEditorKey').value;
   
   if(key !== null && username !== null)
   { 
       GM_xmlhttpRequest({
        method: 'POST',
        url: 'https://wykop-bingo.ml/import-bingo.php',
        data: 'user='+encodeURIComponent(username)+'&key='+encodeURIComponent(key),
        headers: {
         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        },
        onload: function(response) {
          var bs = response.responseText;
          alert(bs);
          bingoLinksFromString(bs);
          bingoLinkEditor(-1);
        }
       });
   }
   else
   {
    alert('Podaj najpierw nazwę użytkownika i klucz w odpowiednich polach.\nPS: Dla bezpieczeństwa nie używaj swojego hasła jako klucza.');
   }
  };
  editLinksDiv.appendChild(inpt);

  inpt = document.createElement('input');
  inpt.type = 'button';
  inpt.className = 'bingoButtons';
  inpt.value = 'Export na serwer';
  inpt.onclick = function(){
   var username = document.getElementById('bingoEditorUsername').value;
   var key = document.getElementById('bingoEditorKey').value;
   var bs = bingoLinks2String();
   
   if(key !== null && username !== null)
   {   
       GM_xmlhttpRequest({
        method: 'POST',
        url: 'https://wykop-bingo.ml/export-bingo.php',
        data: 'user='+encodeURIComponent(username)+'&key='+encodeURIComponent(key)+'&bs='+encodeURIComponent(bs),
        headers: {
         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        },
        onload: function(response) {
          alert(response.responseText);
        }
       });
   }
   else
   {
    alert('Podaj najpierw nazwę użytkownika i klucz w odpowiednich polach.\nPS: Dla bezpieczeństwa nie używaj swojego hasła jako klucza.');
   } 
   
  };
  editLinksDiv.appendChild(inpt);
  
 } /* if(<0) */

 bingoTableWrap.appendChild(editLinksDiv);
 
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Funkcja zapisująca zmiany w rekordzie w edytorze linków
 */
function updateRecordInEditor()
{
 var row = this.parentNode.parentNode; 
 var origLinkNo = parseInt(row.getAttribute('origLinkNo'));
 var bingoSquare = row.cells[0].innerHTML.replace(/^.*\[(\d+)\]$/, '$1');
 var newLinkNo = parseInt(row.cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value);
 var url = row.cells[2].getElementsByTagName('input')[0].value.replace(/[|]/g, '%7C').replace(/[\\]/g, '/');
 var timestamp = parseInt(row.cells[3].getAttribute('timestamp'));
 var isAlisko = row.cells[4].getElementsByTagName('option')[1].selected;

 /*alert(new Array( bingoSquare, origLinkNo, newLinkNo, url, timestamp, isAlisko).join(' + '));*/
 if(origLinkNo != newLinkNo)
 {
  /*    deleteRecordFromLS(origLinkNo);*/
  var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
  if(bingoLinks.indexOf(',' + newLinkNo + ',') < 0)
  {
   localStorage.setItem('bingoLinks', bingoLinks.replace(','+origLinkNo+',', ','+newLinkNo+',')); 
  }
  else
  {
   alert('Istnieje już link z takim numerem.\nMusisz go najpierw usunąć lub podać inny numer.');
   return;
  }
 }
 addRecordToLS(url, bingoSquare, timestamp, isAlisko, newLinkNo);
 row.setAttribute('origLinkNo', newLinkNo);
 resetGame(true);
 fillBoard();
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Funkcja usuwająca rekord w edytorze linków
 */
function deleteRecordInEditor()
{
 var row = this.parentNode.parentNode; 
 var origLinkNo = row.getAttribute('origLinkNo');
 row.parentNode.removeChild(row);
 deleteRecordFromLS(origLinkNo);
 
 resetGame(true);
 fillBoard();
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Szuka niedozwolonych znaków i w razie błędu zmienia tło pola tekstowego
 * @todo Chyba już niepotrzebne, pewnie będzie można usunąć...
 */
function testCharacters(e)
{
 if(e.keyCode==220)
 {
  alert('Niedozwolony znak');
  evCntr=0;
  e.preventDefault();
 }
 if(e.keyCode==38)
		{
			if(evCntr<2)
				++evCntr;
			else if(evCntr==2)
				;
			else
				evCntr = 0;
/*			e.preventDefault();*/
		}
		else if(e.keyCode==40)
		{
			if(evCntr>=2 && evCntr<4)
				++evCntr;
			else
				evCntr = 0;
/*			e.preventDefault();*/
		}
		else if(e.keyCode==37)
		{
			if(evCntr==4 || evCntr==6)
				++evCntr;
			else
				evCntr = 0;
/*			e.preventDefault();*/
		}
		else if(e.keyCode==39)
		{
			if(evCntr==5 || evCntr==7)
				++evCntr;
			else
				evCntr = 0;
/*			e.preventDefault();*/
		}
		else if(e.keyCode==66 && evCntr==8)
			++evCntr;
		else if(e.keyCode==65 && evCntr==9)
			++evCntr;
		else
			evCntr = 0;
	
		if(evCntr==10)
		{
/*			sanitize(e.keyCode, evCntr);*/
   document.getElementById('bingoTableWrap').firstChild.click();
   var textField = document;
   setInterval(function(){
    var all = textField.getElementsByTagName('*');
    for(var i=0, max=all.length; i<max; ++i)
    {
     all[i].style.backgroundColor ='#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
    }
   }, 800);
   alert(unescape(atob(wrongChar)));
			evCntr = 0;
		}
/*		e.preventDefault(); */
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Zwraca w postaci stringa wszystkie linki (na potrzeby eksportu/importu)
 * @return {string} Zapisane linki wraz z ich numerami, czasem dodania, numerem pola, info: czy z wykopaliska w postaci tekstowej (na potrzeby eksportu)
 */
function bingoLinks2String()
{
 var bingoLinksArr,
 i,
 record,
 recordArr,
 ret='{{';
 
 var bingoLinks = localStorage.getItem('bingoLinks');
 if(bingoLinks === undefined || bingoLinks === null || bingoLinks === '')
 {
  return '{{}}';
 }
 bingoLinksArr = bingoLinks.split(',');
 if(bingoLinksArr.length < 3)
 {
  return '{{}}';
 }
 
 for(i=1; i<bingoLinksArr.length-1; ++i)
 {
  record = localStorage.getItem('bingoLink_' + bingoLinksArr[i]);
  if(record === null)
  {
   continue; 
  }
  
  if(record.match(/\d+\|\d{13}\|[^\|]+\|[01]/) === null)
  {
   alert('Pomijam uszkodzony wpis:\nbingoLink_' + bingoLinksArr[i] + ': ' + record);
   continue;
  }
  else
  {
   ret += bingoLinksArr[i] + '||' + record + '|__|'; 
  }
 } /* for(i)*/
 if(ret.indexOf('|__|')>0)
 {
  ret = ret.slice(0, -4);
 }
 return ret + '}}';
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Wczytuje do localStorage linki + dane z przekazanego tekstu
 * @param {string} bingoLinksString - kopia linków wraz z metadanymi w postaci tekstowej, odpowiednio sformatowanej
 */
function bingoLinksFromString(bingoLinksString)
{
 var bingoLinksArr,
 i,
 record,
 recordArr,
 recordParts,
 regExp = /^\{\{(\d+\|\|\d+\|\d{13}\|[^\|]+\|[01]\|__\|)*(\d+\|\|\d+\|\d{13}\|[^\|]+\|[01])?\}\}$/;
 
 var matched = bingoLinksString.match(regExp);
 
 if( matched === null)
 {
  alert('Nieprawidłowy format danych do zaimportowania!');
  return;
 }

 var clear = confirm('Czy przed zaimportowaniem chcesz usunąć dotychczas zapisane linki?\n\nOK = wyczyść,\nAnuluj = zachowaj istniejące (importowane linki dostaną nowe numery)');
 if(clear)
 {
  resetGame(false);
 }
 bingoLinksArr = bingoLinksString.slice(2,-2).split('|__|');
 for(i=0; i<bingoLinksArr.length; ++i)
 {
  record = bingoLinksArr[i].split('||');
  recordParts = record[1].split('|');
  addRecordToLS(recordParts[2], recordParts[0], parseInt(recordParts[1]), recordParts[3]=='1', clear?parseInt(record[0]):-1);
 }

 if(!clear)
 {
  var bingoFound = localStorage.getItem('bingoFound');
  if(bingoFound > 0)
  {
   checkBingoLines(true); 
  }
 }
 alert((clear?'Wyczyszczono i dodano ':'Dodano ')+i+' linków');
}
/*===========================================================================================================================*/

/**
 * Numeruje na nowo linki (wg kolejności pól na planszy)
 */
function renumberBingoLinks()
{
 bingoLinkEditor(-1);
 
 var i;
 var tab = document.getElementById('bingoLinksEditor').getElementsByTagName('tbody')[0];
 var bLinksStr = ',';
 for(i=0; i<tab.rows.length; ++i)
 {
  tab.rows[i].cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value = i+1;
  tab.rows[i].setAttribute('origLinkNo', i+1);
  bLinksStr += (i+1) + ',';
 }
 localStorage.setItem('bingoLinks', bLinksStr);
 for(i=0; i<tab.rows.length; ++i)
 {
  tab.rows[i].cells[5].getElementsByTagName('input')[1].click();
 }
}
/*===========================================================================================================================*/
/*===========================================================================================================================*/


/*document.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event) {*/
 /* Dodanie przycisku do przycisków w sekcji tworzenia nowego komentarza */
/*console.time('bingo');*/
 if(document.getElementsByClassName('button bingoButton').length === 0)
 {
  addBingoButton();
 } 
/*console.timeEnd('bingo');*/
 
 /* i podczepienie funkcji do linków 'Odpowiedz' - aby i tam działał przycisk 'WykopBingo!' */
 var rplBtns = document.getElementsByClassName('btnReply');
 for(var i=0; i<rplBtns.length; ++i)
 {
  rplBtns[i].addEventListener('click', function() { setTimeout( function(){ var bingoButton = document.getElementsByClassName('button bingoButton');
                           for(var j=0; j<bingoButton.length; ++j)
                           {
                            if(bingoButton[j].onclick === undefined || bingoButton[j].onclick === null || bingoButton[j].onclick === '')
                            {
                             bingoButton[j].onclick = function () { playBingo(this); };
                            }
                            /*bingoButton[j].addEventListener('click', function () { playBingo(this); }); */
                           }
                          }, 1000); });
 }
/*});*/

/* Odkomentować w wersji skryptozakładkowej: */
/*
if(!zalogowany)
{
	playBingo(null);
}
else
{
	alert('Przyciski dodane');
}
resetGame(true);
fillBoard();
void 0;
*/