Bulgarian battle orders

Bulgarian battle orders for bulgarian players

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.79 2021-07-26
 • v1.78 2021-07-07
 • v1.77 2021-05-22
 • v1.76 2021-05-19
 • v1.75 2021-05-18
 • v1.74 2020-05-04
 • v1.73 2020-04-20 added - and fixed starting time to starting battles
 • v1.72 2020-03-01
 • v1.71 2019-11-07
 • v1.70 2019-10-30
 • v1.69 2019-09-07
 • v1.68 2019-09-04
 • v1.67 2019-08-28
 • v1.66 2019-06-07
 • v1.65 2019-05-28 Оправен бъг с отчета в различните дивизии.
 • v1.64 2019-05-28 Добавена дивизия за земните битки
 • v1.63 2019-02-11 profile => jsonify
 • v1.62 2019-01-20
 • v1.61 2019-01-20
 • v1.60 2018-10-16 Добавени са земните битки. Отчетите стават в друга таблица.
 • v1.57 2018-10-14
 • v1.56 2018-09-24
 • v1.55 2018-09-08
 • v1.54 2018-09-08
 • v1.53 2018-09-05
 • v1.52 2018-08-06
 • v1.51 2018-08-01
 • v1.50 2018-07-22 Добавени брой удари, важност и сметки колко време остава до напълване на здравето.
 • v1.44 2018-04-08
 • v1.43 2018-04-06
 • v1.42 2018-04-06
 • v1.41 2018-04-06
 • v1.40 2018-04-06 Добавена информация за рундовете в списъка с всички битки.
 • v1.30 2018-02-25
 • v1.22 2018-02-07
 • v1.21 2018-02-07
 • v1.20 2017-11-20
 • v1.19 2017-11-20
 • v1.18 2017-09-26
 • v1.17 2017-07-03
 • v1.16 2017-06-24
 • v1.15 2017-02-19
 • v1.14 2017-01-24
 • v1.13 2016-09-01
 • v1.12 2016-08-29
 • v1.11 2016-08-29
 • v1.10 2016-08-28
 • v1.09 2016-08-28
 • v1.08 2016-08-27
 • v1.07 2016-08-27

Show all script versions