YoutubeControlsFix

Przywraca znikające przyciski playera youtube