Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

※解決済み※ [Firefox] ニコるボタンが表示されない・コメントの要素ごと暗転 v2.4.19

About: ZenzaWatch DEV版
ytyt
επεξεργάστηκε September 2019 σε Συζητήσεις κώδικα [?]

Firefoxでコメントパネルのコメントにマウスオーバーしてもニコるボタンが表示されません。
また、コメントにマウスオーバーした際に要素ごと非表示になったような状態(黒い背景)になることがあります。

Chromium上では正常に動作しています。

動作しないバージョン: 2.4.15, v2.4.19
動作するバージョン: 2.4.14
検証環境: Chromium 76 + Tampermonkey v4.8.41, Firefox 69 + Tampermonkey 4.9.5941

Σχόλια

  • v2.4.20で正常動作を確認しました。ありがとうございます。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.