Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

動画時間が表示されない

About: ZenzaWatch DEV版
επεξεργάστηκε October 26 σε Συζητήσεις κώδικα [?]

v2.4にバージョンアップ後、動画時間が表示されないようになってしまいました。動画の再生自体はできています。
また、現在の再生時間、コメントの盛り上がりも表示されていません。再生時間と動画時間の間の / のみ表示されます。コメントの盛り上がりは黄色一色になっています。
必要な情報があれば提供いたします。

v2.4.32 にて確認しました。
過去バージョンのv2.3.2にダウングレードしたところ、表示されました。
v2.4.0では表示されませんでした。

環境は chrome & tampermonkey です。
動画再生中に、毎秒以下のエラーが発生していました。
Blocked script execution in 'about:srcdoc' because the document's frame is sandboxed and the 'allow-scripts' permission is not set. about:srcdoc:1 Blocked script execution in 'about:srcdoc' because the document's frame is sandboxed and the 'allow-scripts

2019/10/26 追記
その他の拡張機能をすべて切ったらコンソールのエラーは無くなりました。
しかし、動画時間は表示されませんでした。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.