Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

[解決済み]シークバーをクリックするとホットキーが一時的に不能

About: ZenzaWatch DEV版
επεξεργάστηκε October 25 σε Συζητήσεις κώδικα [?]

シークバーをクリックした直後はshift+カーソル以外のほとんどのホットキーが反応しません。
シークバー以外の部分をクリックするとまた受け付けるようになるようです。
些細なことですが対応していただけると助かります。

Σχόλια

 • επεξεργάστηκε October 20 [?]

  シーク直後にshift+Rightで5秒進ませようとすると20秒進んだり10秒戻ったりと不安定になるようです。
  同じ条件で右クリックメニューの5秒進むを使ってもこの症状は発生しませんでした。
  追加設定したKEY_SEEK_LEFT2のキーでも同様に発生しませんでした。
  ver2.4.32で確認

 • 2.4.34にて上記2つの症状が対応されてることを確認しました
  ありがとうございます

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.