Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

プレイリストを開けない

About: ZenzaWatch DEV版

タグ欄のプレイリストを開くボタンを押すと
crossdomaingate初期化タイムアウトと表示され、
プレイリストが開かず、時々タグ欄が反応しなくなります。

なお、ダウングレード (2.3.2)した場合この事象が起こることはありませんでした。

Σχόλια

  • KTPKTP
    επεξεργάστηκε September 10 [?]

    どうやら指定の時間にジャンプした場合Shift+←→キーでのシークが
    動画時間に合わせて秒数が変更される事案があります。
    例 (約1分動画→1秒シーク、約1時間動画→3分シーク)など

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.