Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

コンテンツツリーのページでは、設定したショートカットキーが反映されない

About: ZenzaWatch DEV版

確認したページ: https://commons.nicovideo.jp/tree/im7050036
ZenzaWatch v2.2.9
CentBrowser 3.9.2.45(Official Build) (64 ビット) (portable) (Chromium 72.0.3626.121)
TamperMonkey 4.8.41


コンソールから以下のようなショートカットキーを設定していますが、
コンテンツツリーのページで開いたZenzaWatchでは、設定したショートカットキーが反映されません。

    ZenzaWatch.config.setValue('KEY_SEEK_RIGHT2', 87); // W

デフォルトのショートカットキーは使用できます。

Σχόλια

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.