Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

シークバーについて

About: ZenzaWatch DEV版

おそらくコードではtranslate3dで表現されています、左右矢印と時刻のついた吹き出しとコメントプレビュー、あれがシークバーの上部分に重なって操作しづらいです。
通常版もそうですがDEVでは特に重複が大きいです。

また、DEV版だとコメントが読み込まれるより先に再生するとヒートマップが表示されません。
何故か通常版では問題ありませんでした。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.