Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

動画説明文中サムネイルのURLがおかしくなることがある v2.2.0beta

About: ZenzaWatch DEV版
ytyt
επεξεργάστηκε March 2019 σε Συζητήσεις κώδικα [?]

一度だけ動画説明文中の動画ID埋め込みサムネイルが
<img class="thumbnail" lazyload="on" src="smile?i=">
になって表示されないことがありました。あれ以来再現できていないのですが、たぶんここのバグではないかと思います。

   _applyThumbInfo(thumbInfo) {
    const data = thumbInfo.data;
-   const thumbnail = this.props.thumbnail.match(/smile\?i=/) || data.thumbnail;
+   const thumbnail = this.props.thumbnail.match(/smile\?i=/) ? this.props.thumbnail : data.thumbnail;
    const isChannel = data.v.startsWith('so') || data.owner.type === 'channel';

v2.2.0beta / Firefox 65.0.1 / Tampermonkey

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.