Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

コメントサーバーのバグ

About: ZenzaWatch DEV版

定期的にコメントサーバーの通信に失敗します。
過去ログを設定するとリセットできなくなります。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.