Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

視聴ページで全画面表示にすると、真っ白になる

About: ZenzaWatch DEV版
επεξεργάστηκε March 12 σε Συζητήσεις κώδικα Chrome

視聴ページで全画面表示にすると、画面が真っ白になります。
試しに 2.0.26b にダウングレードすると、発生しませんでした。

環境

 • ZenzaWatch 2.0.27b
 • CentBrowser 3.5.3.50

Σχόλια

 • 2.1.0bで発生しなくなりました。修正ありがとうございます。

 • 2.1.13beta以降のver(v2.1.14beta~v2.1.16beta)で動画再生した後に動画を全画面表示をすると真っ白い画面になり、
  その状態でクリックをしても反応せずまた元の小さい画面に戻れません(Escキーで一応元には戻れます)

  環境
  Googlechrome バージョン: 71.0.3578.98(Official Build) (64 ビット)

  使用
  Tampermonkey®
  v4.7 by Jan Biniok

  尚2.1.13betaでは全画面表示をしても特に問題なく使用できます。

 • 同じく2.1.13beta以降で全画面表示すると真っ白になります。
  ただし、マイリストや検索動画の連続再生中は問題なく全画面表示ができます。

  Firefox 64.0(64bit)
  Tampermonkey 4.8.5847

 • 2.2.2betaで改善されたようです。修正ありがとうございます。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.