Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

headerpanelの縮小の提案

About: ZenzaWatch DEV版
επεξεργάστηκε July 2018 σε Συζητήσεις κώδικα Chrome

画面サイズを「中」と「大」の状態で起動させると
headerpanelが重なって、コメントやプレイリストのボタンを
押せなくなっていますので、ver.13以前のheaderpanelに
して頂きたいです。

追記:更新ありがとうございます。

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.