Greasy Fork is available in English.

Wikipedia Inline Article Viewer [adopted]

Adds a hover event to internal article links on wikipedia pages which, opens the article inline in a dhtml frame.

Autor
joeytwiddle
Denně instalací
0
Celkem instalací
759
Hodnocení
11 0 0
Verze
1.2.21
Vytvořeno
24. 01. 2015
Aktualizováno
04. 01. 2023
Licence
neuvedeno
Spustit na

You can also try these related scripts:

  • GoogleGPT 🤖 - Přidává odpovědi AI do Vyhledávání Google. Zeptejte se z libovolného webu. Využívá technologii Google Gemma + GPT-4o!
  • BraveGPT 🤖 - Přidává odpovědi AI do vyhledávání Brave Search. Zeptejte se z libovolného webu. Poháněno GPT-4o!
  • Přesměrování soukromí - Přesměrování platforem sociálních médií na jejich titulní stránky šetrné k soukromí
  • DuckDuckGPT 🤖 - Přidává odpovědi AI do vyhledávání DuckDuckGo. Zeptejte se z libovolného webu. Poháněno GPT-4o!
  • Open-Source alternativní přesměrovač - Přesměruje vás z proprietárních webových služeb na etické alternativy (front-end).