Greasy Fork is available in English.

MSCSTSTS-TOOLS

自用工具库,命名空间mscststs

Tento skript by neměl být instalován přímo. Jedná se o knihovnu, kterou by měly jiné skripty využívat pomocí meta příkazu // @require https://greasyfork.org/scripts/38220-mscststs-tools/code/MSCSTSTS-TOOLS.js?version=713767

Autor
mscststs
Hodnocení
0 0 0
Verze
0.0.1.20190701074333
Vytvořeno
Aktualizováno
Licence
neuvedeno
Spustit na
všech stránkách

自用工具库

命名空间 mscststs

  • wait方法,返回一个promise,参数为选择器。用于等待一个元素,第二参数为boolean,是否需要等待内容,默认值为false,第三个参数为查询超时时间(次数),该函数的查询频率为 100ms一次,因此第三个参数为10表示查询十次/一秒,默认值为Infinity
  • sleep方法,返回一个promise,参数为毫秒。用于等待一定的时间