Greasy Fork is available in English.

gmxhr-fetch

A fetch-like polyfill for userscript managers.(TM,GM,VM)

Tento skript by neměl být instalován přímo. Jedná se o knihovnu, kterou by měly jiné skripty využívat pomocí meta příkazu // @require https://greasyfork.org/scripts/372917-gmxhr-fetch/code/gmxhr-fetch.js?version=639024

Autor
maple3142
Verze
0.0.1.20181022191154
Vytvořeno
06. 10. 2018
Aktualizováno
22. 10. 2018
Licence
neuvedeno

gmxhr-fetch

A fetch-like polyfill for userscript managers.(TM,GM,VM)

To use

Add the following content into your script's metablock.

// @require https://unpkg.com/gmxhr-fetch
// @grant   GM_xmlhttpRequest
// @grant   GM.xmlHttpRequest

Then you can call gmfetch anywhere in the script just like fetch.

gmfetch('https://example.com').then(console.log)