Greasy Fork is available in English.

BilibiliCover - 获取并显示B站视频封面

获取并显示B站视频封面

Autor
AnnAngela
Denně instalací
3
Celkem instalací
2.355
Hodnocení
27 0 0
Verze
3.4.10
Vytvořeno
Aktualizováno
Kompatibilita
Kompatibilní s Firefox Kompatibilní s Chrome Kompatibilní s Opera Kompatibilní s Safari
Licence
GPL-3.0+
Spustit na

Autorův popis

  1. 在播放器右下方显示当前视频/番剧封面,右键图片可通过浏览器菜单复制图片地址(可能视浏览器功能而异);
    或在播放器右上方显示获取视频封面按钮(见图4);
    右下角图片点击后可以查看大图、直接获取图片地址和百度+谷歌搜图页面链接;
  2. 直播页面显示直播封面【仅显示UP主自己设置的直播封面,不获取随机帧】(看图三找按钮=。=)。

新版播放页适配,按钮迁移至图5处,鼠标放置于其上可以预览封面图(此时强制为按钮模式,图片模式尚在开发中)

代码中有函数引自获取哔哩哔哩视频的封面图片 get bilibili cover image,特此感谢。