Greasy Fork is available in English.

维基百科优先简体中文(或繁体)

Wikipedia 维基百科中文优先选择地区 简/繁 中文。

Seznam verzí skriptu, při kterých došlo ke změnám v kódu. Zobrazit všechny verze.

  • v0.15 - 简体也强制更新到大陆简体,不然会出现蓝色的文字确认bar。
  • v0.14
  • v0.11
  • v0.13
  • v0.12
  • v0.11
  • v0.1