Greasy Fork is available in English.

Počítání váženého průměru bakaláři

Počítání váženého průměru známek bakaláři

// ==UserScript==
// @name     Počítání váženého průměru bakaláři
// @namespace  none
// @version   2
// @description Počítání váženého průměru známek bakaláři
// @author    Tomáš Falešník (2016)
// @match    http://znamky.zsunesco.cz/*
// @grant    none
// @require   http://code.jquery.com/jquery-latest.js
// ==/UserScript==

//Prosím upravte @match na vaši školu, jinak to nebude fungovat..
//Př: http://bakalari.nejaka.skola.cz/* - Ta hvězdička za lomítkem tam musí být.

(function() {
 'use strict';

/* not used
 var WEIGHT_MAP = {
  'D': 6,
  'M': 4,
  'F': 3,
  'T': 2,
  'C': 10,
  'O': 3,
  'P': 6,
  'L': 4,
  'A': 1,
  'U': 6
 };
*/

 var MARKS_TO_SKIP = ['A', 'X', '?', 'N'];

 var roundTo = 2;

 if($("#cphmain_roundprub_HTC_labelnadpisprub_0") !== undefined && $("#cphmain_roundprub_HTC_labelnadpisprub_0").html().indexOf("Průběžná klasifikace") !== -1) {
  $("#cphmain_pravyprub > div > div > div > div").append('<div style="white-space: normal; word-break: break-word; font-size: 13px; font-weight: bold;"> Počítání průměru: </div> <table> <tbody> <tr> <td>Zaokrouhlit na: </td> <td><input type="number" min="0" value="2" id="pz_round"> des. míst</td> </tr> </tbody> </table>');
  $("#pz_round").change(function(e) {
   roundTo = $("#pz_round").val();
   count();
  });
  count();
 }

 function count() {
  var subjectWraps = $(".nazevprdiv");
  var markWraps = $(".detznamka");
  var weightWraps = $(".typ");

  $(".pz_prumer").remove();


  for(var i = 0; subjectWraps.length > i; i++) {
   var weightedMarks = 0.0;
   var summedWeights = 0.0;

   var marks = $(markWraps[i]).find("td");
   var weights = $(weightWraps[i]).find("td");
   var subjectName = $(subjectWraps[i]).find("a")[0].innerHTML;

   for(var o = 0; marks.length > o; o++) {
    var weightsTitle = weights[o].title;
    var crrWeight = weightsTitle.substring(weightsTitle.length - 1, weightsTitle.length);
    var crrMark = marks[o].innerHTML;

    // Badly specified weight, skip it
    if (crrWeight === undefined) continue;

    if(MARKS_TO_SKIP.indexOf(crrMark) === -1) {
     weightedMarks += parseInt(crrWeight) * parseInt(crrMark);
     summedWeights += parseInt(crrWeight);
    }
   }
   var result = Math.round((parseFloat(weightedMarks) / parseFloat(summedWeights)) * Math.pow(10, roundTo)) / Math.pow(10, roundTo);
   $(subjectWraps[i]).append('<div class="nazevpr pz_prumer" style="text-align:left;font-size:9pt;text-decoration:none;">' + result + '</div>');
  }
 }
})();