Greasy Fork is available in English.

zive.cz - spojeni kapitol do jedne stranky

prednacte vsechny kapitoly vybraneho clanku do otevrene stranky

Verze ze dne 2014-08-24 10:53:24 UTC. Zobrazit nejnovější verzi.

// ==UserScript==
// @name    zive.cz - spojeni kapitol do jedne stranky
// @namespace  monnef.tk
// @author   moen
// @description prednacte vsechny kapitoly vybraneho clanku do otevrene stranky
// @include   http://www.zive.cz/*
// @version   3
// @grant    none
// @require   http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js
// ==/UserScript==

// moje zkusenosti s JavaScriptem a jQuery nejsou zavratne,
// takze pokud odhalite chyby nebo vykonostni nedostatky,
// prosim napiste mi :)

// ----------------------------------
// -- zacatek uzivatelskeho nastaveni

// onlyPartialHide - nastaveni zpracovani vybranych
//  elementu (napr. tlacitka pro navigaci mezi kapitolami, seznam kapitol)
// true - pouze zpruhledneni 
// false - uplne skryti
var onlyPartialHide = false;

// pokud zapnuto (true), pak pro nacitani dalsich kapitol vlozi nahodne
// dlouhy cekaci interval
var insertWaiting = false;
var waitingMin = 250; // ms
var waitingMax = 2500; // ms

// -- konec uzivatelskeho nastaveni
// ----------------------------------

var debug = false;
var logTitle = "[chaptJoiner]";

function log(s) {
  console.log(logTitle + " " + s);
}

function logD(s) {
  if (debug) console.log(logTitle + "[D] " + s);
}

this.$ = this.jQuery = jQuery.noConflict(true);

log("started");
logD("debug output");

function getNextLink(mainAr) {
  return $(".button-row a.chapter-next", mainAr).filter(function(index) {
    return $(this).html().indexOf("Následující kapitola") != -1;
  });
}

function getMainArticleDiv(page) {
  return $("#main-article", page);
}

var mainAr = getMainArticleDiv($("html"));
if (mainAr.length === 0) {
  logD("main article not found");
  return;
}
if (debug) mainAr.css("border", "1px solid red");

var chapterTitles = getChapterTitles();
logD("got " + chapterTitles.length + " chapter titles: " + chapterTitles);

var nextChapterTitleIndex = 0

// --

function getCurrentChapterTitle() {
	return chapterTitles[nextChapterTitleIndex++];
}

function appendNextChapter(newMainAr) {
  mainAr.html(mainAr.html() +
    "<br>\n<!-- Inserted by " + logTitle + " -->\n" +
    newMainAr.html());
}

function generateChapterTitleHTML(){
	return "<h2 style=\"margin:0\">"+getCurrentChapterTitle()+"</h2>";
}

function appendChapterTitle() {
	mainAr.html(mainAr.html() + generateChapterTitleHTML());
}

function prependChapterTitle() {
	if(chapterTitles.length !== 0) mainAr.prepend(generateChapterTitleHTML());
}

var applyHiding = function(idx) {
  var elem = $(this);
  if (onlyPartialHide) {
    elem.css("opacity", "0.1");
  } else {
    elem.hide();
  }
}

function getChaptersSpans() {
	return $("div.box .box-heading span").filter(function(i) {
      return $(this).html().indexOf("Kapitoly článku") != -1
    });
}

function getChapterDivs(){
	return getChaptersSpans().parent().parent().parent();
}

function getChapterTitles() {
	var titles = [];
	$("div.box-data ul li", getChapterDivs().first()).each(function(){
	  var elem = $(this);
		titles.push(elem.text());
	});
	return titles;
}

  function makeFinalTouches() {
    var sigId = "chaptJoinerSig";
    $(".button-row a.chapter-next, .button-row a.chapter-previous").each(applyHiding);
    mainAr.append($("<div id='" + sigId + "'>Skript spojující kapitoly do jedné stránky vám napsal <a href='http://monnef.tk'>moen</a>.</div>"));
    $("#" + sigId).
    css("text-align", "right").
    css("font-size", "120%");
    getChapterDivs().each(applyHiding);
  }

  function queueNextChapter(url) {
    $.ajax({
      url: url
    }).done(function(data) {
      logD("got response, parsing");
      var page = $.parseHTML(data);
      logD("parsed");
      var subMainAr = $("#main-article", page);
      logD("subMainAr: " + subMainAr);
      appendChapterTitle();
      appendNextChapter(subMainAr);
      processCurrMainAr(subMainAr, false);
    });
  }

  function processCurrMainAr(currentMainAr, isFirst) {
    var linkToNext = getNextLink(currentMainAr);
    if (linkToNext.length === 0) {
      logD("next link not found");
      if (!isFirst) makeFinalTouches();
      return;
    } else {
      logD("link found");
    }
    var linkTarget = linkToNext.prop('href');
    if (debug) {
      linkToNext.parent().css("border", "1px dashed blue");
      logD("link points @ " + linkTarget);
    }
    var toFire = function() {
      queueNextChapter(linkTarget);
    };
    if (insertWaiting) {
      var ms = Math.floor(Math.random() * (waitingMax - waitingMin)) + waitingMin;
      logD("waiting for " + ms + "ms");
      window.setTimeout(toFire, ms);
    } else {
      toFire();
    }
  }

prependChapterTitle();
processCurrMainAr(mainAr, true);