Greasy Fork is available in English.

Co jsou uživatelské skripty?

Uživatelské skripty vám umožňují mít kontrolou nad prohlížením webu. Jakmile se nainstalují, automaticky vylepšují navštívené stránky přidáváním funkcí, zjednodušním ovládání nebo vynecháním obtěžujících částí. Uživatelské skripty na Greasy Fork byly napsány jinými uživateli a poskytnuty ke sdílení celému světu. Jsou zdarma k instalaci a snadno se používají.

Krok 1: nainstalujte manažer skriptů

Tampermonkey pro Chrome

To use user scripts you need to first install a user script manager. Which user script manager you can use depends on which browser you use.

Krok 2: nainstalujte uživatelký skript

A user script's install button

Browse this site to find a user script you want to try. Here is a sample of the most popular scripts:

  • Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.
  • Pixiv Plus - Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular pictures 2. Use user to enter the way to search 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, picture rename, download original image | gif map | Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirection 9. single page sort 10. control panel select desired function github: https:/ /github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome to star and fo
  • TW Friends - Správa Přátel pro The West Eventy
  • MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本
  • TW Inventory Reloaded - Lepší Inventář a nástroje pro The West!

Once you've found a user script, click the green install button on the user script's page, and your user script manager will ask you to confirm the install.

Krok 3: použijte uživatelský skript

Go to the site the user script affects. It should automatically do its thing. After trying out the user script for a while, go back to where you installed the user script and leave some feedback for the user script's author.