Greasy Fork is available in English.

Докладвайте потребителя

wenku8-plus

Последни коментари

Потребителят не е публикувал скорошни коментари.

Виж цялата активност на потребителя.

Скриптове

Няма скриптове според избраните филтри.

Библиотеки

 1. GBK_URL.js JS (Библиотека) - js纯代码实现gbk格式的url编码

  Автор
  PYUDNG и wenku8-plus
  Създаден
  09.06.2021
  Обновен
  03.02.2023
 2. 轻小说文库++ 测试模块 JS (Библиотека) - 轻小说文库++的测试模块,测试GM存储和其他grant,以及模块返回值功能

  Автор
  PYUDNG и wenku8-plus
  Създаден
  10.08.2022
  Обновен
  26.08.2022
 3. alertify JS (Библиотека) - alertify for wenku8++

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  14.08.2022
  Обновен
  28.08.2022
 4. LocalCDN JS (Библиотека) - LocalCDN: Webresource manager to request and cache web resources, aiming to make web requests faster and more reliable.

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  15.08.2022
  Обновен
  15.08.2022
 5. ConfigManager JS (Библиотека) - ConfigManager: Manage(Get, set and update) your config with config path simply with a ruleset!

  Автор
  wenku8-plus и PYUDNG
  Създаден
  15.08.2022
  Обновен
  03.03.2023
 6. assets JS (Библиотека) - Wenku8++ used assets

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  17.08.2022
  Обновен
  16.09.2022
 7. FontAwesome JS (Библиотека) - FontAwesome support for wenku8++

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  17.08.2022
  Обновен
  26.08.2022
 8. SidePanel JS (Библиотека) - 轻小说文库++的侧边工具栏

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  17.08.2022
  Обновен
  26.08.2022
 9. tippy JS (Библиотека) - tippy.js for wenku8++

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  17.08.2022
  Обновен
  17.08.2022
 10. SettingPanel JS (Библиотека) - SettingPanel for wenku8++

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  26.08.2022
  Обновен
  10.09.2022
 11. wk-settings JS (Библиотека) - 轻小说文库++的脚本设置界面

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  26.08.2022
  Обновен
  17.09.2022
 12. beautifier JS (Библиотека) - 自定义页面背景图,布局优化

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  26.08.2022
  Обновен
  10.09.2022
 13. mousetip JS (Библиотека) - 跟随鼠标的提示框改进,并为其他模块提供鼠标提示框相关接口

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  26.08.2022
  Обновен
  26.08.2022
 14. imager JS (Библиотека) - 为轻小说文库++提供图床支持

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  10.09.2022
  Обновен
  11.09.2022
 15. AndroidAPI JS (Библиотека) - 为轻小说文库++提供安卓API支持

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  11.09.2022
  Обновен
  11.09.2022
 16. ModuleList JS (Библиотека) - 轻小说文库++可安装的模块列表

  Автор
  wenku8-plus
  Създаден
  20.09.2022
  Обновен
  22.11.2022