Greasy Fork is available in English.

Shortlink Website

Multi Shortlink Auto Click

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/457321-shortlink-website/code/Shortlink%20Website.js?version=1133299

Автор
Dodi Riyadi Saputra
Версия
3.1
Създаден
29.12.2022
Обновен
30.12.2022
Лиценз
Няма

Shortlink VSL