Greasy Fork is available in English.

AutoClickShortlink

Multi Shortlink Auto Click

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/457316-autoclickshortlink/code/AutoClickShortlink.js?version=1132976

Автор
Dodi Riyadi Saputra
Версия
1.1
Създаден
29.12.2022
Обновен
29.12.2022
Лиценз
Няма

AutoClickShortlink