Greasy Fork is available in English.

download corner pop

a corner pop script

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/457199-download-corner-pop/code/download%20corner%20pop.js?version=1132840

Автор
PYUDNG
Версия
0.2.1
Създаден
27.12.2022
Обновен
29.12.2022
Лиценз
GPL-v3

a corner pop script, for myself