Greasy Fork is available in English.

FAUCET 1 2023

Script to claim faucets

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/457178-faucet-1-2023/code/FAUCET%201%202023.js?version=1132085

Автор
Dodi Riyadi Saputra
Версия
1.0
Създаден
26.12.2022
Обновен
26.12.2022
Лиценз
MIT