Greasy Fork is available in English.

PTC 1 2023

Multi WEB AutoRotasi

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/457103-ptc-1-2023/code/PTC%201%202023.js?version=1133817

Автор
Dodi Riyadi Saputra
Версия
1.7
Създаден
24.12.2022
Обновен
01.01.2023
Лиценз
MIT

ChangeLogs
- ClaimSatoshi (New)
- Gwaher
- Earnsato