Greasy Fork is available in English.

SearchEngineJumpPlusEngineList

Engine list used by SearchEngineJumpPlus 搜索引擎快捷跳转+

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/456710-searchenginejumpplusenginelist/code/SearchEngineJumpPlusEngineList.js?version=1144846

Автор
MUTED64
Версия
0.0.1.20230202095145
Създаден
17.12.2022
Обновен
02.02.2023
Лиценз
Няма