Greasy Fork is available in English.

SpeedReaderTools

Use for generating and decoding stuffs in SpeedReader.

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/456423-speedreadertools/code/SpeedReaderTools.js?version=1128886

Автор
Timesient
Версия
0.0.1.20221216151933
Създаден
11.12.2022
Обновен
16.12.2022
Лиценз
Няма

Use for generating and decoding stuffs in SpeedReader.