Greasy Fork is available in English.

Return YouTube Dislike

Return of the YouTube Dislike, Based off https://www.returnyoutubedislike.com/

Филтър: Последните 30 дни Последните 365 дни Цялото време

Инсталации дневно

Инсталации седмично

Ежедневни проверки за обновяване

Необработени данни

Дата Инсталации Проверка за обновяване
2024-03-14 30 1 961
2024-03-15 21 1 994
2024-03-16 29 1 907
2024-03-17 21 1 963
2024-03-18 15 2 059
2024-03-19 18 2 046
2024-03-20 25 2 056
2024-03-21 20 2 045
2024-03-22 24 2 029
2024-03-23 16 1 952
2024-03-24 22 1 969
2024-03-25 10 2 105
2024-03-26 21 2 036
2024-03-27 20 2 099
2024-03-28 26 2 032
2024-03-29 19 2 039
2024-03-30 30 1 948
2024-03-31 21 1 955
2024-04-01 24 2 039
2024-04-02 28 2 175
2024-04-03 21 2 101
2024-04-04 20 2 067
2024-04-05 21 2 115
2024-04-06 21 1 998
2024-04-07 20 2 091
2024-04-08 30 2 104
2024-04-09 16 2 094
2024-04-10 26 2 098
2024-04-11 25 2 104
2024-04-12 18 1 918
Сваляне на всички данни като: JSON CSV