Greasy Fork is available in English.

Google Търсене на изображения | размери за показване на изображението

Показва размера на изображението за всяка картинка на страницата с резултати от търсенето 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 изображения.

Има други версии на този скрипт, където кодът е обновен. Покажи всички версии.