Greasy Fork is available in English.

動畫瘋 - 全螢幕發彈幕

原本在全螢幕模式下是不能發彈幕的,必須切回一般模式。這個腳本將把發彈幕的輸入框整合至全螢幕時底下的功能列。

Скриптовете, публикувани на Greasy Fork трябва да се придържат към its rules. Докладвайте нарушенията чрез връзките по-долу. Модераторите на Greasy Fork ще прегледат сигналите.

Имайте предвид, че ако не е работещ или нарушава правата на трета страна, това не е нарушава правилата наGreasy Fork. В такъв случай можете да оставите leave feedback за скрипта.