Greasy Fork is available in English.

FlowYoutubeChat

Youtubeのチャットをニコニコ風に画面上へ流すスクリプトです

Това са всички версии на скрипта. Покажи само тези версии, където кодът е променен.

  • v0.4.3
  • v0.4.3
  • v0.4.2
  • v0.4.2 - コメントのサイズを行数に応じて変化するように
  • v0.4.1
  • v0.4
  • v0.3 - コメント表示非表示ボタン追加
  • v0.2 - コメントが最大文字数以上でカットされてなかったのを修正
  • v0.1
  • v0.1