Greasy Fork is available in English.

FlowYoutubeChat

Youtubeのチャットをニコニコ風に画面上へ流すスクリプトです

Има други версии на този скрипт, където кодът е обновен. Покажи всички версии.

  • v0.4.3
  • v0.4.2 - コメントのサイズを行数に応じて変化するように
  • v0.4.1
  • v0.4
  • v0.3 - コメント表示非表示ボタン追加
  • v0.2 - コメントが最大文字数以上でカットされてなかったのを修正
  • v0.1