Greasy Fork is available in English.

Vaughn.Live Video Size Fix and Video Player Keyboard Shortcuts

Adds links to fix widescreen/letterbox videos (e.g. zoom letterboxed widescreen, unstretched letterbox, etc.; hover mouse cursor on links to show their description), and adds video player keyboard shortcuts: [Space] Play/pause, [M] Mute/unmute, [-] Decrease volume by 10%, [+]/[=] Increase volume by 10%, [F] Toggle fullscreen.

Скриптовете, публикувани на Greasy Fork трябва да се придържат към its rules. Докладвайте нарушенията чрез връзките по-долу. Модераторите на Greasy Fork ще прегледат сигналите.

Имайте предвид, че ако не е работещ или нарушава правата на трета страна, това не е нарушава правилата наGreasy Fork. В такъв случай можете да оставите leave feedback за скрипта.