Greasy Fork is available in English.

网页优化助手

1、简化百度页面,去除广告,美化搜索结果,页面滚动到下方自动加载;2、修改部分网站超链打开窗口为新窗口方式;3、Github搜索列表自动翻译,修改列表展示方式,滚动自动加载,readme划词翻译

Скриптовете, публикувани на Greasy Fork трябва да уважават правилата. Докладвайте нарушенията чрез връзките отдолу и те ще бъдат прегледани от модераторите на Greasy Fork.

Обърнете внимание, че неработещи скриптове и скриптове, нарушаващи правилата на трети страни, не са в нарушение на правилата на Greasy ForkВ такива случаи можете да оставите отзив за скрипта.