Greasy Fork is available in English.

handleKey

快捷键处理函数

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/375077-handlekey/code/handleKey.js?version=670576

Автор
Veg
Рейтинг
0 0 0
Версия
0.0.1.20190214151051
Създаден
Обновен
Лиценз
Няма
Работи на
Всички сайтове