Greasy Fork is available in English.

再见了百度知道和百家号搜索结果

删除百度搜索结果的百度知道和百家号结果

Скриптовете, публикувани на Greasy Fork трябва да уважават правилата. Докладвайте нарушенията чрез връзките отдолу и те ще бъдат прегледани от модераторите на Greasy Fork.

Обърнете внимание, че неработещи скриптове и скриптове, нарушаващи правилата на трети страни, не са в нарушение на правилата на Greasy Fork. В такива случаи можете да оставите отзив за скрипта.