Greasy Fork is available in English.

css-巴哈姆特深色主題

巴哈姆特深色主題

От 2018-07-15 15:19:09 UTC. Виж последната версия.

Има други версии на този скрипт, където кодът е обновен. Покажи всички версии.

 • v0.33
 • v0.32
 • v0.31
 • v0.30
 • v0.29
 • v0.28
 • v0.27
 • v0.26
 • v0.25 - 2019/03/09:新增「縮圖模式」的支援,有圖片的文章優先放在上面
 • v0.24
 • v0.23
 • v0.22
 • v0.21 - 2018/08/11:修正Chrome瀏覽器導致「Google搜尋頁面」的原生下拉選單物件,文字顏色變成白色 的問題
 • v0.20 - 0.20:讓哈啦區支援拖拉檔案直接上傳圖片
 • v0.19
 • v0.18
 • v0.17
 • v0.16 - 2018 / 07 / 03:修復顏色問題、新增格式化文章
 • v0.15 - 修正顏色
 • v0.14 - 新功能:辨識已閱讀過的文章
 • v0.13 - 2018-05-27:即使使用背景圖片直接使用網址,也不會導致切換頁面時閃爍
 • v0.12
 • v0.11
 • v0.1