Greasy Fork is available in English.

gif.js

gif.js from https://github.com/jnordberg/gif.js

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/2963-gif-js/code/gifjs.js?version=8596

Автор
mmis1000
Рейтинг
0 0 0
Версия
0.1.6
Създаден
Обновен
Лиценз
Няма
Работи на
Всички сайтове

Описание на автора

/**
 * 
 * I didn't create this, just modified it to allow it running in userscript.
 * Auther : https://github.com/jnordberg/gif.js
 *
 * source and source map from 
 * https://github.com/jnordberg/gif.js/tree/master/dist
 *
 * use GIF_worker_URL to assign the worker script path
 *
 */