Greasy Fork is available in English.

日志展示

展示日志信息

Този скрипт не може да бъде инсталиран директно. Това е библиотека за други скриптове и може да бъде използвана с мета-директива // @require https://greasyfork.org/scripts/20844-%E6%97%A5%E5%BF%97%E5%B1%95%E7%A4%BA/code/%E6%97%A5%E5%BF%97%E5%B1%95%E7%A4%BA.js?version=133182

Автор
Jixun.Moe
Рейтинг
0 0 0
Версия
0.0.1.20160623110724
Създаден
Обновен
Лиценз
Няма
Работи на
Всички сайтове

Описание на автора

一个简单的日志展示函数库。

var logger = new Logger();
logger.show('正在抓取数据 ...');
// 或手动隐藏
var el = logger.stick('正在抓取数据 ...');
setTimeout(() => logger.remove(el), 3000);