Greasy Fork is available in English.

Download YouTube Videos as MP4

Adds a button that lets you download YouTube videos.

Този скрипт беше изтрит. "Automated delete due to script containing JavaScript syntax errors"

Автор
Hùng Lương
Инсталации дневно
0
Инсталации общо
9 364
Рейтинг
18 0 1
Версия
1.8.3
Създаден
Обновен
Лиценз
MIT
Работи на

Описание на автора

Script giúp bạn download nhanh clip trên youtube.Trước hết, để chạy được user script thì bạn phải cài tampermonkey, greasymonkey... theo link dưới đây:

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/d...jmpbldmpobfkfo

Opera:
- Tampermonkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ermonkey-beta/
- Violent Monkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ey/?display=en
Hoặc nếu thích thì cài Download chrome extensions về sau đó dùng ex của chrome tẹt

FF: https://addons.mozilla.org/en-US/fir.../greasemonkey/
Còn thiếu gì thì mọi người bổ sung để mình edit