Greasy Fork is available in English.

Chicken Mod 1.7 fixed menu беше докладван 31.01.2023 за Липсващо, безсмислено или подвеждащо описание

Докладващият каза:

And "Obfuscated code".

steven feng (докладваният потребите) направи:

Този доклад е одобрен от модератор.