Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

فرز حسب:

المكتبات

هناك مكتبات تم وضعها بواسطة مستخدمي Greasy Fork يمكنك @require في برنامجك النصي. لأنواع المكتبات الأخرى يمكنك @require, اقرأ سياسة Greasy Fork حول @require.

 1. Get Blocked Users (المكتبة) - Get a list of your blocked users.

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 2. CSRF Grabber (المكتبة) - A library for getting the current csrf token for POSTs on Kickass Torrents.

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 3. Get Online Users (المكتبة) - Get list of users from Community page

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 4. Get Total Download Count (المكتبة) - Gets a total value as the count for downloads.

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 5. Get DMCA'd Torrents (المكتبة) - Get a list of DMCA'd torrents.

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 6. Get User Hash (المكتبة) - Get any user's hash, for various activities

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 7. Get Online Users By ACL (المكتبة) - Get list of users from Community page by ACL

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 8. Console Tools (المكتبة) - A library for shortened console.log, console.info, console.error

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 9. Grab IMDB Info (المكتبة) - Grabs IMDB info from the provided ID.

  المؤلف
  pxgamer
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 10. Dom (المكتبة) - provide some function to handle element by selector.

  المؤلف
  Cologler
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 11. GM (المكتبة) - try to redefine GM api.

  المؤلف
  Cologler
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 12. QS (المكتبة) - a helper for QuickSettings.

  المؤلف
  Cologler
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 13. js-epub-maker (المكتبة) - https://github.com/baivong/js-epub-maker/blob/master/dist/js-epub-maker.js

  المؤلف
  lelinhtinh
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 14. jszip (المكتبة) - https://github.com/Stuk/jszip/blob/master/dist/jszip.js

  المؤلف
  lelinhtinh
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 15. beautify-js (المكتبة) - https://github.com/beautify-web/js-beautify/blob/master/js/lib/beautify.js

  المؤلف
  lelinhtinh
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 16. [lib] js-beautify (المكتبة) - Reformat the code to readble format

  المؤلف
  Jixun.Moe
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 17. TogglLibrary (المكتبة) - Library for Toggl-Button scripts used on platforms like drupal, github, youtrack and others.

  المؤلف
  jurgenhaas
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 18. Pogdesign-Widgets.js (المكتبة) - Add the core object for the Pogdesign-Widgets.user.js

  المؤلف
  Fabien Crassat
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 19. debug (المكتبة) - 用于调试的脚本库

  المؤلف
  YeomanYe
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 20. Underdollar jQuery replacement (المكتبة) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  المؤلف
  ec370
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 21. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 22. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 23. MturkExportParser (المكتبة) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 24. Panda Crazy Helper Emulation (المكتبة) - Meant to be @included in other scripts to communicate with Panda Crazy.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 25. WazeWrap (المكتبة) - A base library for WME script writers

  المؤلف
  mapomatic
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 26. Loose Content Injector (المكتبة) - Intended for use with userscripts to create a loose coupling with a webpage allowing the userscript to dynamically inject content and easily adapt.

  المؤلف
  Drawbackz
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 27. WME Utils - HoursParser (المكتبة) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 28. WME Utils - HoursParser (المكتبة) - Parses hours from a text string, for WME userscripts.

  المؤلف
  mapomatic
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 29. wus_uic (المكتبة) - wus UI 控制管理

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 30. wusconfig (المكتبة) - WebUiSys 云端配置信息

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 31. htmlparser2 (المكتبة) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 32. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (المكتبة) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  المؤلف
  kubipro
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 33. Batch delete qzone shuoshuo. (المكتبة) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  المؤلف
  StrongOp
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 34. Hey (المكتبة) - WwW

  المؤلف
  KUW
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 35. discord.io (المكتبة) - https://github.com/izy521/discord.io

  المؤلف
  lolamtisch
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 36. jQuery Mousewheel 3.1.13 (المكتبة) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  المؤلف
  鈴宮華緋
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 37. TestScript (المكتبة) - try to take over the world!

  المؤلف
  MoneyBot24.com
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 38. Autoplay Sergey Videos v2 (المكتبة) - Autoplays Embedded Sergey Videos

  المؤلف
  LLL
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 39. TagCoinsAPI (المكتبة) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  المؤلف
  wilcooo
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 40. hookObject (المكتبة) - hook Object

  المؤلف
  ipcjs
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 41. Console.Image (المكتبة) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 42. t (المكتبة) - th

  المؤلف
  TigerYT
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 43. GMCommonAPI.js (المكتبة) - GM Common API (GMC) is a simple library designed for easily adding Greasemonkey 4 compatibilty to existing userscripts

  المؤلف
  Stig Nygaard
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 44. Tinycon (المكتبة) - A small library for manipulating the Favicon

  المؤلف
  Артем Малофеев
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه

ضع برنامجا نصيا من صنعك. (أو تعلم كيفية كتابة واحد)