Greasy Fork is available in English.

OtoMoto otwórz duże zdjęcie z klawiatury

Skrypt otwiera okienko z dużym zdjęciem po naciśnięciu klawiszy escape lub spacja. Ponadto zamyka widok przy naciśnięciu escape, spacji lub s. Umożliwia także nawigowanie po zdjęciach w prawo i lewo poprzez klawisze a oraz d.

// ==UserScript==
// @name     OtoMoto otwórz duże zdjęcie z klawiatury
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description Skrypt otwiera okienko z dużym zdjęciem po naciśnięciu klawiszy escape lub spacja. Ponadto zamyka widok przy naciśnięciu escape, spacji lub s. Umożliwia także nawigowanie po zdjęciach w prawo i lewo poprzez klawisze a oraz d.
// @author    GrabkaMan
// @match    https://www.otomoto.pl/oferta/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

document.addEventListener("keyup", function (e) {
  var inputFocused = CheckIfInputIsFocused();
  var isEscapeOrSpace = (e.key === "Escape" || e.key === " ");
  if(!inputFocused)
  {
    if(IsBigPictureOpen())
    {
      if(isEscapeOrSpace || e.key ==="s")
      {
        console.log("Escaping galery view.");
        document.getElementById("overgalleryback").click();
      }
      else if(e.key === "d")
      {
        console.log("Going to next photo.");
        document.getElementsByClassName("bigImageNext")[0].click();
      }
      else if(e.key === "a")
      {
        console.log("Going to previous photo.");
        document.getElementsByClassName("bigImagePrev")[0].click();
      }
    } else
    {
      if(isEscapeOrSpace)
      {
        console.log("Opening galery view.");
        document.getElementsByClassName("bigImage")[0].click();
      }
      else if(e.key === "d")
      {
        console.log("Going to next photo.")
        document.getElementsByClassName("slick-next")[0].click();
      }
      else if(e.key === "a")
      {
        console.log("Going to previous photo.")
        document.getElementsByClassName("slick-prev")[0].click();
      }
    }
  }
});

function CheckIfInputIsFocused()
{
  var activeElementType = document.activeElement.type
  if(activeElementType!==null)
  {
    if(activeElementType.indexOf('text') === 0) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

function IsBigPictureOpen(){
  var bigPicture = document.getElementById("bigImageContent");
  if(bigPicture.style.display == "block")
  {
    return true;
  }
  return false;
}