Greasy Fork is available in English.

CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆

ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

هذه إصدارات لهذا البرنامج النصي حيث تم تحديث الكود. عرض كل الإصدارات.

 • v1.3.2 - 移除url拦截
 • v1.3.1 - 修复广告失效
 • v1.3.0 - 未登录可展开博客评论
 • v1.2.12 - 修复功能失效
 • v1.2.10 - 去除bbs右侧广告
 • v1.2.9
 • v1.2.8 - 删除右侧广告
 • v1.2.7 - 去除右侧广告
 • v1.2.6 - bug fixed
 • v1.2.6 - 支持ITeye
 • v1.2.5 - 按照@yue9223 的建议,优化了论坛去广告,加入了免登陆功能
 • v1.2.4 - 去除博客左边广告和中间广告
 • v1.2.3 - BBS广告也挺烦人的,自动展开阅读,删掉主要的广告就好了,别断人财路
 • v1.2.2 - 修复空白bug
 • v1.2.1 - 去除底部影响阅读的广告
 • v1.2
 • v1.1
 • v1.1 - 修复短篇文章错误
 • v1.0